Sökning: "titta"

Visar resultat 1 - 5 av 2388 uppsatser innehållade ordet titta.

 1. 1. Det förbannade intellektet : En essä om hur tänkandet stör en konstnärlig praktik

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Carola Björk; [2023]
  Nyckelord :artistic practice; practical knowledge; intellect; intuition; self cultivation; mind-body problem; no-mind; love; now; presence; Henri Bergson; Zen; Erich Fromm; konstnärlig praktik; praktisk kunskap; intellekt; intuition; självkultivering; kropp-själ problem; no-mind; kärlek; nu; närvaro; Henri Bergson; zen; Erich Fromm;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen, vilken är skriven som en vetenskaplig essä, undersöker jag konstnärens praktiska kunskap med utgångspunkt i en situation där jag målar. Vad jag intresserar mig för är hur tänkandet påverkar den kroppsliga handlingen. LÄS MER

 2. 2. Modersmålets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ghassan Al Hamlawi; [2023]
  Nyckelord :elev; identitet; lärare; modersmål; SVA;

  Sammanfattning : De senaste sju åren har vi haft extra stor invandring av människor från andra länder. Det har satt mer press på skolor och lärare för att hantera undervisning för flerspråkiga elever, både vuxna, ungdomar och barn. LÄS MER

 3. 3. Det står i receptet!! : -Svårigheter med att tolka recept i skolämnet Hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Peter Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Aritmetik; Hem- och konsumentkunskap; recept; receptlitteracitet; transfer;

  Sammanfattning : Recept förekommer ofta i undervisningen inom ämnet hem- och konsumentkunskap. Men det är inte helt utan problem som eleverna möter receptet. Det finns mycket som eleverna måste kunna för att de ska kunna använda recepten och omvandla det till en maträtt. LÄS MER

 4. 4. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annika Svensson; [2022]
  Nyckelord :biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Sammanfattning : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer på sfi : En litteraturöversikt om framgångsfaktorer inom sfi-undervisningen i Sverige med särskilt fokus på skrivande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sfi; vuxenutbildning; språkutveckling; skrivande; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Följande litteraturöversikt skrevs för att undersöka vilka framgångsfaktorer som redan skriven forskning har kommit fram till inom forskningsområdet sfi – svenska för invandrare. Syftet var att undersöka forskningsläget och uppsatsens kärna blev att titta närmre på framgångsfaktorerna som datan resulterade i. LÄS MER