Sökning: "tittar"

Visar resultat 1 - 5 av 1179 uppsatser innehållade ordet tittar.

 1. 1. Formen på de Eulerska talen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Fredrik Levin; [2022]
  Nyckelord :Eulerska tal; Eulerska polynom; reella rötter; inflätning; unimodalitet;

  Sammanfattning : Detta arbete tittar på rötter till de Eulerska polynomen. Dessa polynom har starka kopplingar till den enumerativa kombinatoriken. Polynomens koefficienter, de Eulerska talen, har kopplingar till många andra delar av matematiken. Arbetet jämför egenskaper med binomialkoefficienterna i både beteckning och beräkning. LÄS MER

 2. 2. Könsfördelningen av betydande karaktärer i barnlitteratur : En analys av skönlitterära böcker som används i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tess Nordlinder; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Bikaraktärer; Huvudkaraktärer; Identitetsskapande; Kön;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att se hur könsfördelningen ser ut bland huvudkaraktärer och betydande bikaraktärer i de 20 mest populära skönlitterära böckerna som används i årskurs 4-6. Detta för att se vilka typer av karaktärer som eleverna får möta genom skönlitteraturen, samt i vilken utsträckning eleverna får möta olika typer av karaktärer. LÄS MER

 3. 3. Fatta Matte! : En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 om matematikundervisning för att etablera matematisk förståelse och matematiskt tänkande hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; My Lindholm; [2022]
  Nyckelord :matematiskt tänkande; matematikämnet; abstrakt matematik; matematisk förståelse; undervisningsmetoder; årskurs F-3 och attityder.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie med lärare i årskurs F-3, som undervisar i matematik. Materialet har samlats in genom intervjuer med lärare som är verksamma på lågstadiet samt en matematikhandledare. LÄS MER

 4. 4. What makes a cozy game? : A study of three games considered cozy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Alva Wäppling; Lovisa Walchshofer; Rebecka Lewin; [2022]
  Nyckelord :games; cozy games; a short hike; unpacking; gris; game genres; cozy aesthetic; spel; cozy spel; a short hike; unpacking; gris; spelgenrer; mysig estetik;

  Sammanfattning : In recent years the video game industry has seen a rise of the term “cozy games”. In an attempt to explore this new term, this thesis closely looks into three games commonly associated with the label – A Short Hike, Unpacking, and GRIS – to find the essence of what makes them be perceived as cozy. LÄS MER

 5. 5. Den bortdelegerade makten : En kvalitativ innehållsanalys av Utbildningsnämnden i Uppsala kommuns delegationsordningar efter 1990-talets kommunaliseringar fram till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Sundmark; [2022]
  Nyckelord :delegation; decision making; governance; New public management; Delegation; beslutsfattande; maktfördelning; styrning; New public management;

  Sammanfattning : Den här studien har studerat styrning och maktfördelning inom ramen för delegationsordningarna i Utbildningsnämnden i Uppsala kommun. Genom att studera vem som äger rätt att fatta vilket beslut samt var i hierarkin det sker försöker studien ta reda på om det skett några förändringar över tiden 1991-2021. LÄS MER