Sökning: "tjänst modell marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden tjänst modell marknadsföring.

 1. 1. Content marketing : En kvalitativ studie om svenska företags utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrej Mionic; Sandra Ringgaard; [2018]
  Nyckelord :Content marketing; Content marketing strategy; Content marketing social media; Content marketing; Content marketing-strategi; Content marketing sociala medier;

  Sammanfattning : Svenska företags intresse för att använda sig av content marketing har ökat, då idén att skapa mervärde för konsumenter med utbildande och värdefullt innehåll ligger rätt i tiden. Företag har insett att traditionell marknadsföring med ett ensidigt fokus på produkt eller tjänst inte längre övertygar dagens uppdaterade och kritiska konsumenter i ett digitaliserat samhälle. LÄS MER

 2. 2. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joacim Braunander; Fredrik Olofsson; [2015]
  Nyckelord :CGM; Extern marknadsföring; Sociala medier; Kommunikation; Intern marknadsföring; Word of mouth; electronic Word of mouth;

  Sammanfattning : Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. LÄS MER

 3. 3. Kan du lita på lojaliteten? : En studie om äkta varumärkeslojalitet till webb-TV-aktörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Johansson; Mattias Krönström; [2014]
  Nyckelord :Äkta varumärkeslojalitet; varumärkesengagemang; attityd; webb-TV;

  Sammanfattning : Studien handlar om webb-TV på den svenska marknaden. Det vi ämnar svara på är två frågor, dels går det att skapa äkta varumärkeslojalitet hos konsumenter gentemot en webb-TV-aktör, dels vad som krävs för att den äkta varumärkeslojaliteten ska stärkas hos webb-TV-konsumenter? Äkta varumärkeslojalitet innebär att du som konsument är lojal både i din attityd och i ditt beteende gentemot ett varumärke. LÄS MER

 4. 4. Sinnesupplevelse & Sinnesmarknadsföring : En fallstudie av spaanläggningen Yasuragi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Gabriella Winther; Michelle Sjödal; [2014]
  Nyckelord :sensory marketing; sensory experience; yasuragi; marketing; senses; consumption; experience; unique selling proposition; sinnesmarknadsföring; sinnesupplevelse; yasuragi; marknadsföring; sinnena; konsumtion; upplevelse; unique selling proposition;

  Sammanfattning : Stärkta kundrelationer är viktigt för ett företags lönsamhet och när individuella upplevelser efterfrågas i allt större utsträckning behöver företag utveckla och differentiera sig genom Unique Selling Proposition. Allt mer forskning tyder på att utnyttjandet av de fem sinnena i företagets verksamhet samt marknadsföring kan vara nyckeln till differentiering. LÄS MER

 5. 5. Skapandet av varaktiga kundrelationer : en studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Hallin; Therese Svensson; [2013]
  Nyckelord :försäkringsbranschen; kundbonus; kundrelationer; lojalitet; Länsförsäkringar Bergslagen; relationsmarknadsföring; tjänstemarknadsföring;

  Sammanfattning : En växande tjänstesektor som får allt större betydelse och en ökad konkurrens om kunderna är den finansiella tjänstemarknaden. Denna förändring på den finansiella tjänstemarknaden har lett till ett skifte i synen på marknadsföring. LÄS MER