Sökning: "tjänstedesign"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet tjänstedesign.

 1. 1. "Vi kommer hela tiden prata om människa plus AI" - En explorativ studie om artificiell intelligens inom strategisk kommunikationsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Eriksson; Daniel Josefson; [2020]
  Nyckelord :Artificial intelligence; big data; explorative study; profession; Service design; strategic communication; qualitative interviews; Artificiell intelligens; big data; explorative studie; kvalitativ intervjumetod; strategisk kommunikation; Tjänstedesign; yrkesroll;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge regarding how artificial intelligence (AI) can be used as a tool for communicators, as well as what impact the use of AI will have on the field of strategic communication in Sweden. By using a qualitative interview method, we have captured the knowledge and speculations in this subject amongst four prominent professionals within the field of communications who also have knowledge and experience with AI. LÄS MER

 2. 2. Floating Tripod : An accessory for people who love documenting their sport adventures

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :Filip Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : People practicing any kind of water sport often owns a GoPro to capture moments of themselves but the accessories on the market today is not enough. This project started with a kitesurfer who wanted pictures of himself while kitesurfing but found out that there are no good accessories for the GoPro that solve this task. LÄS MER

 3. 3. Digitalt stöd för personer med ADHD : Hur en digital tjänst bör utformas och anpassas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Linnarsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; behandlingsprogram; stödprogram; tjänstedesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Tillsammans med företaget Usify genomfördes en intervjustudie som en del av deras projekt där de utvecklar ett behandlingsprogram riktat till vuxna personer med ADHD. Studien hade sex deltagare vilka var diagnostiserade med antingen ADHD eller ADD. LÄS MER

 4. 4. Utveckla företagsinkubatorn Movexums kundresa med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Daniel Edströms; [2019]
  Nyckelord :industridesign; tjänstedesign; service design; design; beteendeprofil; beteendetyper; kundresa; costumer journey;

  Sammanfattning : Arbetets övergripande syfte har varit att kartlägga ­företagsinkubatorn Movexums kundresa, lokalisera eventuella problem och hitta ­­­­­­­­­­­förbättringsmöjligheter. En företagsinkubator hjälper entreprenörer och idébärare med att göra sina innovativa idéer att bli framgångsrika ­produkter och tjänster. LÄS MER

 5. 5. A wake-up call : En utvärderande fallstudie över telekombranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Frida Kornsäter; [2019]
  Nyckelord :telekom; kundnöjdhet; tjänstedesign;

  Sammanfattning : As technology and service change, so does customer expectations. This apply particularly to industries who have a long and traditional role in society, industries who must adapt to stay up to date. One of these industries is the telecom industry, which is rapidly changing. LÄS MER