Sökning: "tjänstedesign"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet tjänstedesign.

 1. 1. "Vi kommer hela tiden prata om människa plus AI" - En explorativ studie om artificiell intelligens inom strategisk kommunikationsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Eriksson; Daniel Josefson; [2020]
  Nyckelord :Artificial intelligence; big data; explorative study; profession; Service design; strategic communication; qualitative interviews; Artificiell intelligens; big data; explorative studie; kvalitativ intervjumetod; strategisk kommunikation; Tjänstedesign; yrkesroll;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge regarding how artificial intelligence (AI) can be used as a tool for communicators, as well as what impact the use of AI will have on the field of strategic communication in Sweden. By using a qualitative interview method, we have captured the knowledge and speculations in this subject amongst four prominent professionals within the field of communications who also have knowledge and experience with AI. LÄS MER

 2. 2. Hur ett fågelperspektiv främjar medborgargarkommunikation : Simuleringars nytta för tjänstedesign

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Cornelia Böhm; [2020]
  Nyckelord :Tjänstedesign; Prototyper; Simulering; Desktop Walkthrough;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte hur datorsimuleringar från satellitvy kan användas i tjänstedesign, med drönarleveranser ur ett medborgarperspektiv som fallstudie. Genom användandet av forskning genom design utforskades vilken information simuleringar kan förmedla och hur de kan användas för att ta ett medborgarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Environmental sustainability by design : A case study with Morakniv

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :Arvid Hällje; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arvid Hällje, student at MSc Integrated Product Design, KTH in collaboration with Alexander Mucchiano Ahlström, Industrial Design student at Konstfack and Morakniv AB has investigated how design can be used in favor of environmental sustainability. Different concepts were developed using Morakniv’s best-selling knife as a starting point, with the aim of getting a better understanding of the effect of different design strategies towards sustainability. LÄS MER

 4. 4. Service Design for a Sustainable Food Consumption : Bridging Gaps between the Food Source and the Kitchen

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Wiktor Bjellebeck; Sebastian Peldius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The client of this thesis is Electrolux and the department Electrolux Innovation. The supervisors from the company are Camila Serpa Soares and Tove Chevalley. LÄS MER

 5. 5. Creating a service for internet connected dishwashers : A study about how new technology can improve user experience

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathias Bood; [2020]
  Nyckelord :service design; Internet of Things; user experiences; innovation; dishwasher; tjänstedesign; Sakernas Internet; användarupplevelser; innovation; diskmaskin;

  Sammanfattning : This essay treats a service design project and is about how new technology in dishwasher could create value for the end user. This new technology enables dishwasher for having an internet connection and making them act as computers, being that they can send and receive information. LÄS MER