Sökning: "tjänsteerbjudande"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet tjänsteerbjudande.

 1. 1. HOMESTYLING + MÄKLARE = SANT? - En kvalitativ studie om hur homestyling påverkar fastighetsmäklarens tjänsteerbjudande

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Antonia Alan; Elin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Home Staging; Real Estate Agent; Service Marketing; Decision-Making Process; High-Involvement Purchase;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to describe how real estate agents use home staging as a marketing tool and whether it is in line with the seller's decision-making process in a condominium sale. The phenomenon is considered interesting to study since a housing transaction is a major financial decision for most households. LÄS MER

 2. 2. Erbjuder fastighetsbolag ett utökat servicekoncept?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rebecca Collstam; Hanna Stegrud; [2020]
  Nyckelord :Real estate; Service;

  Sammanfattning : I takt med att fastighetsbranschen blir mer kundorienterad ökar möjligheten för fastighetsbolag att utöka sitt tjänsteerbjudande för att möta kunders behov. Denna studie strävar efter att undersöka om fastighetsbolag i Malmö erbjuder tilläggstjänster utöver kärntjänsten vid uthyrning av lokaler. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av service- och tjänsteerbjudande inom en TPL- verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alexander Fallahi; Alexander Ahlstrand; [2019]
  Nyckelord :service- och tjänsteerbjudande; TPL; Sammarbete; Outsourcing; Kundrelation;

  Sammanfattning : I dagens konkurrenskraftiga miljö är det aktuellt för företag att låta TPL-företag överta logistiska funktioner istället för företag att utföra det själva. Företag tar hjälp av TPL-företag av olika anledningar, dels för att minska kostnader men också för att företag inte har resurser för att utföra tjänsten själva. LÄS MER

 4. 4. Kopplingen mellan digitalisering i produktutveckling och ekologisk hållbarhet : En intervjustudie i svenska företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elvira Ernfors Nusias; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; miljö; ekologisk hållbarhet; produktutveckling; cirkulär ekonomi; productservice systems; tjänster.;

  Sammanfattning : Överkonsumtion av resurser fortsätter att ske trots varningar om dess konsekvenser (Barquet et al., 2016). Stora mängder icke förnybara material används och förnybara material belastas tungt i dagens samhällen (European Commission Press Release Database). LÄS MER

 5. 5. Innebandyföreningar verksamma inom ett upplevelserum : En kvalitativ studie om innebandyföreningars tjänsteerbjudande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Kokljuschkin; Victor Ohlström; [2018]
  Nyckelord :Spectators; sport organizations; service offerings; added value; experience; Åskådare; idrottsorganisationer; tjänsteerbjudande; mervärde; upplevelse;

  Sammanfattning : Åskådarna inom idrottssektorn har en aktiv roll och en stor betydelse för idrottsorganisationers ekonomi. Tidigare forskning visar att det är viktigt för idrottsorganisationer att integrera med åskådarna med tilläggstjänster som skapar mervärde, eftersom matchen i sig säkerställer inte återkommande åskådare. LÄS MER