Sökning: "tjänsteerbjudanden"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet tjänsteerbjudanden.

 1. 1. Tjänsteinnovation genom kundengagemang? : En studie om hur tre olika företag arbetar i kontexten Instagram stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Olofsson; Linn Skogberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram stories; kontext; interaktion; kundengagemang; tjänsteinnovationer; samskapande processer;

  Sammanfattning : Instagram stories är en plattform som sedan lanseringen år 2016 blivit ett populärt marknadsföringsverktyg för företag, utifrån att plattformen anses öppna upp för möjligheter att kunna nyttja kundengagemang. Kundengagemang menas vidare vara användbart i skapandeprocesser, där tjänsteinnovationer på senare tid blivit allt mer omdiskuterat. LÄS MER

 2. 2. Styrning och tjänstefiering : Hur ekonomisk styrning påverkas av tjänstefiering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Klas Felber; Anton Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Management control; servitization; reward system; performance measurement; target setting; motivation; Tjänstefiering; ekonomistyrning; belöningssystem; prestationsmätning; målsättning; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler företag kompletterar sitt produktutbud med tillhörande tjänster. Detta skapar utmaningar gällande ekonomistyrningen då tjänster och kvaliteten av den erbjudna tjänsten är svårare att kvantifiera och därmed mäta. LÄS MER

 3. 3. Viktiga värdeskapande faktorer i digitala tjänsteerbjudanden : En studie riktad mot användare av tjänster i ett digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Joakim Carlsson; Andreas Wallbäck; [2018]
  Nyckelord :medieteknik; tjänster; tjänsteerbjudanden; digitalt;

  Sammanfattning : I ett allt mer digitaliserat och tjänstebaserat samhälle ter det sig viktigt att se över på vilket sätt olika typer av produkter framförs och används. Världens framtida ekonomi beräknas ligga inom tjänstesektorn, och då främst den digitala, vilket gör att tjänstelogiken verkligen är att ta på allvar. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteutveckling i skogssektorn : en fallstudie av Södras ekonomiska rådgivning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Jonas Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :ekonomi; generationsskifte; intervjuer; kommunikation; kvalitativ; relationer; relationsmarknadsföring; tjänstekvalitet; utvärdering; communication; economy; evaluation; generational; interview; relations; relationship marketing; service quality; qualitative;

  Sammanfattning : Dagens tjänstesektor växer sig allt starkare vilket ställer krav på konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden. För skogsnäringen innebär det ett större fokus på att erbjuda helhetslösningar till skogsägarna. En tjänst som har framtiden för sig är rådgivning inför generationsskiften då 1/3 av skogsägarna är över 65 år. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av produkt- och tjänstekoncept : Att utgå från antaganden i utvecklingsprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Strid; Isak Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Tjänsteutveckling; produktutveckling; tjänstedesign; produktdesign;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur antaganden kan användas som underlag för konceptutveckling och konceptutvärdering av nya PSS- och tjänsteerbjudanden. Dessutom undersöks hur ett konceptval påverkas av att olika vikt läggs på konceptvalskriterier från områdena PSS (produkt- och tjänstesystem) och tjänstedesign. LÄS MER