Sökning: "tjänsteföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade ordet tjänsteföretag.

 1. 1. Kreditgivarens låneprocess och dess inverkan på företagets möjlighet till finansiering : En kvalitativ studie gjord på svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moa Vikström; Linnea Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förr i tiden var det många som kallade världen för ett industrisamhälle, men med tiden har detta mynnat ut och blivit allt mer ett tjänstesamhälle där många entreprenörer idag väljer att driva ett tjänsteföretag. På grund av detta har de immateriella tillgångarna blivit en allt viktigare faktor för företagen i de fall som de vill utveckla sin verksamhet och då är det viktigt att dessa tillgångar även räknas med i en kreditbedömning av företag. LÄS MER

 2. 2. Kontrollstrategier inom kunskapsintensiva tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Ottosson; Hanna Skarin; Nikita Strand; [2019]
  Nyckelord :Control strategy; task characteristics; agency theory; organizational theory; professional service firms; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet : En fallstudie vid OKQ8 Shared Service

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Gustafsson; Pontus Nygren; Max Östberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Företagsidentitet hos kunskapsintensiva tjänsteföretag : En innehållsanalys av årsredovisningar och webbportaler

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Jernberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kindström Louise; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; ISO 9001: 2015; Quality assurance; Organizational communication; standardization; quality technology; Total Quality Management; Intern kommunikation; ISO 9001:2015; Kvalitetssäkring; Organisationskommunikation; standardisering; kvalitetsteknik; Total Quality Management;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. LÄS MER