Sökning: "tjänsteföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade ordet tjänsteföretag.

 1. 1. CSR-kommunikation mellan moder- och dotterbolag En jämförande fallstudie om kommunikationen av CSR hos multinationella företag i tjänstesektorn och tillverkningssektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Erixon; Celine E. Westvik; [2020-07-01]
  Nyckelord :CSR-communication; producing companies; service companies; engagement; multinational corporations; CSR-kommunikation; tillverkande företag; tjänsteföretag; engagemang; multinationella företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Multinationella företag har många intressenter somgranskar dess CSR-arbete, dessutom visar studier att kommunikationen av CSR kan kommaatt gå förlorad mellan moder- och dotterbolag. Ytterligare faktorer som har inverkan på deninterna kommunikationen av CSR är om företaget är ett tjänsteföretag eller etttillverkningsföretag, beroende på dess möjlighet att mäta sin miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Att etablera sig inom mäklarbranschen : En kvalitativ studie om hur nya mäklarfirmor arbetar för att differentiera sig från konkurrenter inom mäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jan Ocean Hsia; [2020]
  Nyckelord :brokerage firms; brokers; competition; service companies; market establishment; mäklarfirmor; mäklare; konkurrens; tjänsteföretag; marknadsetablering;

  Sammanfattning : Inledning: I relation till det snabbföränderliga samhället som präglas av fortsatt digitalisering fortsätter strömmarna av nya och hårda konsumentkrav som påverkar den renodlade och traditionella mäklarfirmans verksamhet. Idag ställs således en stor press på mäklarfirmor att kunna särskilja sig från konkurrenter med syfte att kunna anta en stark position på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Skapa appar där det glappar : En fallstudie om uppfyllelse av verksamhetsbehov och anpassning av affärssystem med hjälp av en low-code BPM-plattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Agnes Alm; David Mellheden; [2020]
  Nyckelord :low-code BPM platform; ERP system; business needs; customization needs; application; integration; mobile ERP; low-code BPM-plattform; affärssystem; verksamhetsbehov; anpassningsbehov; applikation; integration; mobilitet;

  Sammanfattning : Många verksamheter använder idag affärssystem för att styra sin verksamhet, stötta processer och hantera sin information. Affärssystem är från grunden generiska system som är ämnade att passa många olika typer av verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Challenges to Develop and Commercialise Innovations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALICIA JOTOFT; MATTIAS STÅLERED; [2020]
  Nyckelord :Innovation Process; Development and Commercialisation; NPD; Ambidexterity; Innovationsprocess; utveckling och kommersialisering; ny produktutveckling; tvåhänthet;

  Sammanfattning : Digitalisation has changed the way many industries do business, and the consultancy industry has not escaped the challenges these changes can bring. To stay competitive, companies need to explore new products and services, as well as maintain their established businesses. LÄS MER

 5. 5. Flexible office : Nya värden i traditionell bransch

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Taube; Kave Bashiri; [2020]
  Nyckelord :Management control; Service companies; Flexible office; Coworking; Customer value; Ekonomistyrning; Tjänsteföretag; Flexible office; Coworking; Kundvärde;

  Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har ett antal aktörer som erbjuder gemensamma arbetsytor sett en kraftig global tillväxt. Denna tillväxt beror till stor del på att dessa aktörer erbjuder sina hyresgäster vissa aspekter som inte erbjuds inom traditionella hyreskontrakt. Ett exempel på detta är kortare avtalstid på uthyrbara ytor. LÄS MER