Sökning: "tjänstefel"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet tjänstefel.

 1. 1. Nygammalt tjänstemannaansvar? - En analys av tjänstemannens ansvar i Sverige och Finland, samt Sveriges vilja till reform

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Widebeck; Linus Wiberg; [2021]
  Nyckelord :tjänstemannaansvar; tillitsdelegationen; new public governance; sverige; finland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I juni 2020 släppte Tillitsdelegationen en undersökning med förslag på reformer av den svenska tjänstemannaansvars-lagstiftningen för att uppnå ett större förtroende för den offentliga förvaltningen. Den undersökning kom till efter flera års debatt kring en reform av lagstiftningen, med en majoritet för att stärka påföljderna för tjänstefel. LÄS MER

 2. 2. Ett grundlagsskyddat anställningsförhållande – något om ordinarie domare. Om rättsstatliga och etiska förväntningar på domarrollen och om förutsättningarna för straffrättsliga och arbetsrättsliga sanktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Stark; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; ordinarie domare; anställningsskydd; fullmaktsanställning; utnämning; avskedande; disciplinansvar; tjänstefel; etiska regler; rättsstatliga förväntningar; labour law; employment protection; ordinary judge; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The autonomy of the court and the individual judges is of fundamental importance for the rule of law and for a functioning democratic social order. The purpose of this thesis is to describe and analyze the law as it applies to ordinary judges from the perspective of constitutional law and labor law. LÄS MER

 3. 3. Tjänstefel : - En straffrättslig bestämmelse i en offentligrättslig kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Skogholt; [2021]
  Nyckelord :Tjänstefel; myndighetsutövning; polisrätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras tjänstefelsbestämmelsen i brottsbalken 20 kap. 1 §. Samtliga rekvisit i bestämmelsen diskuteras, men särskilt rekvisitet "vid myndighetsutövning". LÄS MER

 4. 4. Tjänstemannaansvar i kommunal verksamhet : en utredning om betydelsen av en utvidgning av tjänsteansvaret och huruvida kommunfullmäktige bör omfattas av det straffrättsliga ansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Patetsos Wikström; [2020]
  Nyckelord :Tjänstemannansvar kommunal verksamhet; tjänstefel; disciplinansvar; JO;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tjänstefel som begås av statligt anställda : En undersökning av de förhållanden som kan vara avgörande i rätten när det gäller tjänstefel av en polisman

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Evelina Ljung; Halime Rojda Özkan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER