Sökning: "tjänstehundar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet tjänstehundar.

 1. 1. Med hunden som kollega : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Daniella Holmström; [2021]
  Nyckelord :Social service dog; Dog assisted interventions; social work; social support; Social tjänstehund; Hundassisterade insatser; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Hörselskador hos tjänste- och jakthundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Nellie Rosenwall; [2020]
  Nyckelord :dövhet; hund; hörselnedsättning; hörselskada; ljudexponering;

  Sammanfattning : Hörselnedsättning är en av de vanligare kroniska åkommorna hos människor. Individer som utsätts för höga ljud kan få permanenta hörselskador. LÄS MER

 3. 3. Social tjänstehund på uppdrag av elevhälsan : Elever och hundförares upplevelser av hundassisterad intervention som särskilt stöd vid långvarig skolfrånvaro.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linn Karrin; Nina Lenngren; [2020]
  Nyckelord :extended school absences; mental illness among students; student health; special assistance; canine-assisted intervention; therapydog; dog handlers; experience; långvarig skolfrånvaro; psykisk ohälsa hos elever; elevhälsa; särskilt stöd; hundassisterad intervention; social tjänstehund; hundförare; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har det rapporterats en ökning bland barn och unga av psykiatriska diagnoser. En ökning av psykiska- samt psykosomatiska besvär hos ungdomar i åldern 13-15 år har konstaterats. Den upplevda skolmiljön ses som en stark koppling till elevernas ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Tassar i förskolan : undersökning om hundassisterad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Eli Delvaty Llanes; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :didaktik; förskola; hund; hundassisterad pedagogik; lärande; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : Sociala tjänstehundar, som tillsammans med sina förare arbetar i pedagogiskt syfte, ökar i Sverige (Manimalis, 2017). Detta gäller framför allt i skola, vård och omsorg. Dessa förare har tillsammans med sin hund utbildat sig till hundteam för att arbeta i pedagogisk verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Barns sociala relationer i förskolan : En kvalitativ studie om viktiga kompenenter som ingår i arbetssätt för att främja goda kamratrelationer, och hur fadderhunden kan vara ett hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jonna Zetterljung; Evelina Höglund; [2019]
  Nyckelord :Barns sociala relationer; fadderhund; förskola; kommunikation; utanförskap;

  Sammanfattning : Syfte med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i förskolan arbetar för att stötta barnen i sociala relationer och därigenom förebygga utanförskap. Studien har en kvalitativ ansats och metoden som användes för att undersöka detta var nio semistrukturerade intervjuer med tre verksamma specialpedagoger, fem förskollärare samt en utbildare av sociala tjänstehundar. LÄS MER