Sökning: "tjänsteinnovation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet tjänsteinnovation.

 1. 1. Service innovation in the pharmaceutical industry : How do existing value propositions restrict the adoption of new resources?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Jansson; Anton Anhammer; [2021]
  Nyckelord :Service-dominant logic; service innovation; value proposition; practices; restrictions; digital resources; pharmaceutical industry.;

  Sammanfattning : The topics of value propositions and service innovation have been highly interesting topics within service-dominant logic. Something that has not been studied in previous research, and the purpose of this thesis, is to investigate; how current value propositions restrict service innovation by restricting digital resource utilization. LÄS MER

 2. 2. Arbetar coworking space med tjänsteinnovation utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv, i så fall hur?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martin Henriksson; Sarah Larsson; Linus Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :innovation; innovationsteknik; tjänstelogik; tjänsteinnovation; tjänstefiering; coworking; samskapande;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar på att undersöka om verksamheter som driver ett coworking space utgår från ett tjänstelogiskt perspektiv. Under 2018 ökade antal coworking verksamheterna med 15,2% från året tidigare (Coworking Resources, 2019). LÄS MER

 3. 3. Kunden har alltid rätt? : Hur arbetet och styrningen av tjänsteinnovation ser ut hos FinTech-bolag och storbanker i Sverige.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Breidmer; Peter Skarlöv; [2020]
  Nyckelord :Innovation; Service Innovation; Innovation Management; FinTech; Major Banks; Sweden.; Innovation; Tjänsteinnovation; Innovationsstyrning; FinTech; Storbanker; Sverige.;

  Sammanfattning : Studiens syfte avser att öka kunskapen kring tjänsteinnovation hos svenska FinTechbolag och storbanker samt att ta reda på hur de olika typerna av bolag arbetar med att styra denna typ av innovation. Vidare är syftet att identifiera samt förklara likheter och skillnader som existerar kring arbete och styrning av tjänsteinnovation hos FinTech-bolag och storbanker i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Innovation Measurement as a Tool for Innovation Capability : A Qualitative Case Study on the Role ofInnovation Measurement within the SwedishTelecom Sector

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Majken Domicelj; Karolina Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Innovation capability; innovation measurement; service innovation; telecommunications industry; Innovationsförmåga; innovationsmätning; tjänsteinnovation; telekommunikation;

  Sammanfattning : Innovation measurement is one of the most essential aspects in building innovation capability as it allows organisations to capture their current innovation capabilities and understand where they need to direct their efforts to improve. Further, measuring the innovation capability enables a data driven and insightful steering management. LÄS MER

 5. 5. Tjänsteinnovationer inom sista milen - En studie av konsumenters inställning till crowdsourcing, paketskåp och smarta lås

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Herlin; Adrian Mårtensson; Christoffer Nydahl; [2020]
  Nyckelord :crowdsourcing delivery; customer value; last mile delivery; parcel lockers; perceived risk; service innovation; smart locks delivery;

  Sammanfattning : Det ständigt växande e-handelssegmentet ställer helt nya krav på transporter inom sista milenleveranser. Sista milen är ofta förknippad med negativa externaliteter som buller, trängsel ochutsläpp och dessutom låg kostnadseffektivitet. Sista milen är därför en del i logistikkedjan somhar stor förbättringspotential. LÄS MER