Sökning: "tjänsteinnovationer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet tjänsteinnovationer.

 1. 1. Tjänsteinnovation genom kundengagemang? : En studie om hur tre olika företag arbetar i kontexten Instagram stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Olofsson; Linn Skogberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram stories; kontext; interaktion; kundengagemang; tjänsteinnovationer; samskapande processer;

  Sammanfattning : Instagram stories är en plattform som sedan lanseringen år 2016 blivit ett populärt marknadsföringsverktyg för företag, utifrån att plattformen anses öppna upp för möjligheter att kunna nyttja kundengagemang. Kundengagemang menas vidare vara användbart i skapandeprocesser, där tjänsteinnovationer på senare tid blivit allt mer omdiskuterat. LÄS MER

 2. 2. Komplikationer vid praktiskt arbete med ITIL- En fallstudie om ITIL Practitioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Markus Eriksson; Sebastian Andersson; [2017]
  Nyckelord :ITSM; ITIL; ITIL Practitioner; IT-service; IT-service provider; ITSM; ITIL; ITIL Practitioner; IT-tjänst; IT-Tjänsteleverantör;

  Sammanfattning : Det digitala samhället vi idag lever i ställer allt högre krav på tjänster och tjänsteinnovationer till följd av den förflyttning som skett från ett traditionellt varudominant synsätt till ett tjänstedominant synsätt på varor och produkter där kunden har en betydande stor roll. Den tjänstedominanta synen även kallad IT service Management har växt fram till att bli en viktigpusselbit för organisationer i hanteringen av dess IT-strategier. LÄS MER

 3. 3. Mot en mer hållbar framtid : En kvalitativ studie av framväxten av CSV-tjänster inom kommunikationsbranschen och kundens roll i innovationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Palmér; Erika Rahmqvist; [2017]
  Nyckelord :Tjänst; Tjänsteinnovation; Innovationsprocess; Kundinvolvering; Creating Shared Value; CSV;

  Sammanfattning : Sverige står liksom många andra länder inför stora samhällsutmaningar. I Sverige utgör tjänster mer än 70 procent av BNP och behovet av tjänsteinnovationer som möter dessa utmaningar ökar. LÄS MER

 4. 4. Donationer genom innovativa metoder : Vägen till fler företagsgivare för en ideell organisation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik;

  Författare :Sandra Lagestrå; Michaela Lindeback; Amanda Svedung; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractPurpose:Innovation contribution• The purpose of this diploma thesis is to develop, for Läkarmissionen, an innovativefundraising method for increasing donations from businesses.Knowledge contributions• The purpose is also to examine how the innovation process could be run in non-profitorganizations. LÄS MER

 5. 5. Crowdsourcing och den kollaborativa ekonomin : En studie om individers upptagande och beslutsfattande kopplat till kollaborativa tjänsteinnovationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jesper Löfgren; Michaela Bergman; [2015]
  Nyckelord :crowdsourcing; sharing economy; collaborative economy; collaborative consumption; diffusion of innovations; adoption; decision-making process; open innovation; crowdsourcing; kollaborativ ekonomi; delningsekonomi; diffusion of innovations; upptagande; beslutsfattandeprocess; öppen innovation;

  Sammanfattning : Crowdsourcing och den kollaborativa ekonomin är modeller för öppen innovation som blir allt mer centrala i ett samhälle som står inför morgondagens utmaningar. För att ta itu med globala problem krävs det ett globalt samarbete och ett gemensamt ansvar, där delningsekonomin kan bli avgörande. LÄS MER