Sökning: "tjänstelogik"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet tjänstelogik.

 1. 1. Arbetar coworking space med tjänsteinnovation utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv, i så fall hur?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martin Henriksson; Sarah Larsson; Linus Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :innovation; innovationsteknik; tjänstelogik; tjänsteinnovation; tjänstefiering; coworking; samskapande;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar på att undersöka om verksamheter som driver ett coworking space utgår från ett tjänstelogiskt perspektiv. Under 2018 ökade antal coworking verksamheterna med 15,2% från året tidigare (Coworking Resources, 2019). LÄS MER

 2. 2. Styrning av hemtjänsten inom Karlstads kommun : En studie ur ett tjänstelogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicklas Utterheim; Sebastian Marjanovic; [2020]
  Nyckelord :Service-dominant logic; home care; service; management control; value creation; Tjänstelogik; hemtjänst; tjänster; verksamhetsstyrning; värdeskapande;

  Sammanfattning : Styrsätt från privata sektorn såsom NPM har implementerats i den offentliga sektorn med syfte att förändra arbetssätten som styr aktörerna i de offentliga organisationerna. Arbetssätten har dock i många fall lett till ett detaljstyrt arbete för medarbetarna i offentliga organisationer, vilket hämmat aktörernas möjlighet att skapa värde för medborgarna. LÄS MER

 3. 3. Företagsledarens roll vid riskhantering i en tjänstefierad organisation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Eskilstorp; Johanna Widman; [2020]
  Nyckelord :Servitization; Service-dominant logic; risk managment; leadership styles; leadarship; Tjänstefiering; tjänstelogik; riskhantering; ledarstilar; ledarskap;

  Sammanfattning : Background and problem More and more companies are now developing from only delivering a single product to now also deliver services. These transformations into servitization bring both risks and benefits to companies making the transition. The benefits of servitization is a well-defined area in the academic literature. LÄS MER

 4. 4. Att ta betalt för tjänster : Hur mindre företag kan gå tillväga för att ta rätt betalt vid tjänstefiering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Karl Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :servitization; insourcing; small enterprises; tjänstefiering; insourcing; ta betalt; små företag;

  Sammanfattning : Tjänstefiering är en strategi som förekommer allt oftare inom tillverkande företag. Genom att komplettera ett befintligt produktutbud med tjänster försöker företag tillgodose kunders behov, skaffa sig konkurrensmässiga fördelar och öka verksamhetens lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet och trygghet är allt! : Möjligheten att anpassa garantin efter behov.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Herman Karlsson; Elias Jemtrén; [2020]
  Nyckelord :Guarantee; customer experience; service logic; value creation; Garanti; kundupplevelse; tjänstelogik; värdeskapande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studieobjekt: Anställda och kunder till ett värmepumpsföretag. Problemområde: Garanti är ett ämne som studerats mycket de senaste 40 åren. Inriktningen har gjorts mot garantier vid tjänsteerbjudanden och fokuserats på marknadsföringsaspekten. LÄS MER