Sökning: "tjänstemän"

Visar resultat 11 - 15 av 843 uppsatser innehållade ordet tjänstemän.

 1. 11. Pay hard, work hard? : Den relativa betydelsen av lön, chefens agerande och relationer mellan medarbetare för arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnéa Holmlund; Iris Carlström; [2019]
  Nyckelord :Individuell lönesättning; prestation; feedback; förtroende; förståelse; jämförelse; rivalitet;

  Sammanfattning : Forskning om individuell lönesättning har påvisat att det föreligger ett positivt samband mellan lön och arbetsprestation, även om sambandet inte är särskilt starkt. Det finns därför flertalet studier som undersöker om situationsfaktorer kan ha en betydande inverkan på olika former av arbetsprestation, exempelvis uppgifts och kontextuell. LÄS MER

 2. 12. Att pendla eller inte pendla? : Vilka faktorer är avgörande för att kunna attrahera arbetare och/eller tjänstemän till ett arbete med pendlingsavstånd?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Axelsson; Louise Torevik; [2019]
  Nyckelord :Arbetare; tjänstemän; arbetstagare; medarbetare; organisation; företag; pendling; Attraktivt arbete; Attractive work model; livspussel; Work-life balance; Employer branding.;

  Sammanfattning : Brist på arbetskraft som matchar arbetsgivarens behov gör konkurrensen om rätt kompetens stor. Det gör att organisationer kan behöva locka sökande bosatta på annan ort. Det krävs också att arbetsgivaren kan locka med rätt komponenter vilka kan skilja sig beroende på tjänst och livssituation. LÄS MER

 3. 13. Att skapa funktionsintegrering i ett tidigare renodlat idrottsområde : En fallstudie av Gavlehov i Gävle

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fredrika Rasmusson; [2019]
  Nyckelord :spatial planning; separation of various functions; integration of various functions; mixed use city; sport stadium; arena; Gavlehov;

  Sammanfattning : Funktionsintegrering är ett planeringsideal som förespråkas i dagens stadsplanering. Funktionsintegreringen kom som en motreaktion till funktionalismens funktionsseparering. LÄS MER

 4. 14. Riksrätten - En utredning av statsråds rättsliga ansvar i tjänsteutövningen genom en historisk och nordisk belysning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Bokefors; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Rättshistoria; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makten att styra Sverige tillkommer statsråden, vilka utgör regeringen. Regeringsmakten begränsas genom lagbundenhet och funktionsfördelning. Riksdagens funktion är bland annat att kontrollera statsrådens arbete. Statsråden har ett såväl politiskt som rättsligt ansvar inför riksdagen. LÄS MER

 5. 15. Konsten att Planera ett Olympiskt Event : Planeringsutmaningar och Platsmarknadsföring i samband med OS-ansökan Stockholm/Åre 2026

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Johansson; Joakom Johansson; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Planeringsutmaningar; Agenda 2020; Mega-event; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka mega-event med fokus på det potentiellamästerskapet Stockholm/Åre 2026. Uppsatsen studerar hur orterna Stockholm och Åre kanpåverkas av platsmarknadsföringen av ett olympiskt mästerskap samt vilkaplaneringsutmaningar ett sådant event har. LÄS MER