Sökning: "tjänstemän"

Visar resultat 16 - 20 av 855 uppsatser innehållade ordet tjänstemän.

 1. 16. Tjänstemän, politiker och den lila zonen En uppsats om interaktionen mellan politiker och tjänstemän och tjänstemännens roll i beslutsfattande inom Lunds kommun i fallet Spårväg Lund C – ESS.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilhelm Åkerman; [2019]
  Nyckelord :Makt; fallstudie; beslutsfattande; tjänstemän; politiker; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Administrators’ roles in politics have been debated during a long time and is constantly changing. The aim of this thesis is to examine politicians and administrators view on the interaction between them and their view on administrators’ possibility to influence decision making in the case tramway Lund C – ESS, thus to examine how politicians and administrators look upon how the actors interact and administrators’ power over decision making. LÄS MER

 2. 17. Att skapa funktionsintegrering i ett tidigare renodlat idrottsområde : En fallstudie av Gavlehov i Gävle

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fredrika Rasmusson; [2019]
  Nyckelord :spatial planning; separation of various functions; integration of various functions; mixed use city; sport stadium; arena; Gavlehov;

  Sammanfattning : Funktionsintegrering är ett planeringsideal som förespråkas i dagens stadsplanering. Funktionsintegreringen kom som en motreaktion till funktionalismens funktionsseparering. LÄS MER

 3. 18. Riksrätten - En utredning av statsråds rättsliga ansvar i tjänsteutövningen genom en historisk och nordisk belysning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Bokefors; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Rättshistoria; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makten att styra Sverige tillkommer statsråden, vilka utgör regeringen. Regeringsmakten begränsas genom lagbundenhet och funktionsfördelning. Riksdagens funktion är bland annat att kontrollera statsrådens arbete. Statsråden har ett såväl politiskt som rättsligt ansvar inför riksdagen. LÄS MER

 4. 19. Konsten att Planera ett Olympiskt Event : Planeringsutmaningar och Platsmarknadsföring i samband med OS-ansökan Stockholm/Åre 2026

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Johansson; Joakom Johansson; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Planeringsutmaningar; Agenda 2020; Mega-event; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka mega-event med fokus på det potentiellamästerskapet Stockholm/Åre 2026. Uppsatsen studerar hur orterna Stockholm och Åre kanpåverkas av platsmarknadsföringen av ett olympiskt mästerskap samt vilkaplaneringsutmaningar ett sådant event har. LÄS MER

 5. 20. Medborgardialog i fysisk planering : - En studie av hinder och möjligheter i en mindre kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Irfan Kozica; [2019]
  Nyckelord :Citizen dialogue; Communicative planning; Rational planning; Physical planning; Medborgardialog; Kommunikativ planering; Rationell planering; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Citizen dialogue has recently become a central development area for municipalities and county councils. Despite changes in the Planning and Building Act and a clear assumption in policy processes to achieve ecological, economic and social sustainability, the citizen dialogue has not been able to fulfill its purpose. LÄS MER