Sökning: "tjänstemän"

Visar resultat 21 - 25 av 843 uppsatser innehållade ordet tjänstemän.

 1. 21. Lyda den som lydas bör - en jämförande normativ analys av hur opolitiska tjänstemän bör navigera vid motstridiga direktiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Asker; [2019]
  Nyckelord :normativ metod; tjänstemän; idealbyråkrat; demokratins väktare; Regeringskansliet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores the potentially conflictual relationship between fundamental state values and political directives in a Swedish context. The analysis takes its starting point in a public letter to the Permanent Secretary of the Swedish Office of Administrative Affairs, in which 261 public officials question what to prioritize – instructions from the government or principles declared in the common state values. LÄS MER

 2. 22. Vård i rörelse : En kvalitativ intervjustudie om den mobila vården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christofer Teske; Sara Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Mobile care; close care; mobile team; emergency care; security; patient safety; organization; collaboration; patients; Den mobila vården; nära vård; mobila team; akutsjukvård; trygghet; patientsäkerhet; organisation; samverkan; patienten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i hemmet tycks bli allt mer nödvändigt när befolkningen blir allt äldre och det förordas i nationella utredningar om framtidens vårdorganisation. Det finns dock stora utmaningar med att förflytta vård av akut sjuka patienter från akutmottagningar till patienters hem. LÄS MER

 3. 23. Vuxnas kränkningar av barn i förskolan : Uppfattningar om och arbetssätt mot kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Höglund; Elsa Wärnsäter; [2019]
  Nyckelord :Förskola; kränkande behandling; förhållningssätt; makt; postmodernitet;

  Sammanfattning : Enligt de lagar och styrdokument som reglerar förskolans verksamhet ska förskolan säkra varje barns omsorg och trygghet, och inget barn ska behöva utsättas för kränkande behandling. Trots det förekommer det att verksam personal i förskolan utsätter barn för såväl fysiska som psykiska kränkningar. LÄS MER

 4. 24. Att mena väl men inte räcka hela vägen : En kvalitativ studie om stadsplanering från teori till praktik i Kungsängen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Kungsängen; nyliberal planering; kreativitet; gentrifiering; Uppsala;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som lett till att stadsdelen Kungsängen i Uppsala utformats på det sätt det gjorts och vad som lett till det nuvarande resultatet. Arbetet studerar och diskuterar hur kommunala tjänstemän och byggherrar resonerar kring varför Kungsängen har blivit vad området är idag. LÄS MER

 5. 25. Hur går samråds- och medborgarmöten till? : En observationsstudie av kommunikativa planeringsideal

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Frida Ashbourne; [2019]
  Nyckelord :medborgarmöten; samrådsmöten; Habermas; kommunikativ planering; rationell planering; kommunikativ rationalitet; Mouffe; agonism; medborgare; tjänstemän;

  Sammanfattning : Denna uppsats har visat att utformningen av samråds- och medborgarmöten har en viktig betydelse för dess förutsättningar att genomföras i linje med kommunikativa planeringsideal. Detta har kunnat påvisas genom deltagande observationer av hur samråds- och medborgarmöten sker i praktiken. LÄS MER