Sökning: "tjänstemän"

Visar resultat 6 - 10 av 843 uppsatser innehållade ordet tjänstemän.

 1. 6. Varför spårväg i Uppsala? : En kvalitativ studie av spårvägsprojektet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Manne Ölfvingsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbara transporter; hållbar utveckling; spårväg; privatbilism; Uppsala.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. LÄS MER

 2. 7. Ambitionen av hållbar utveckling i Karlstad kommun : En utforskning om begreppet hållbar samhällsplanering i Karlstad kommun utifrån deras översiktsplan och tjänstemän.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Daniel Günther; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utvecklig; god bebyggd miljö;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks processen samt ambitionen för en hållbar samhällsplanering i Karlstad kommun. Klimatet och den hållbara utvecklingen har blivit en sådan fråga som har hamnat på agendan i dagens samhälle enligt samhällsplanerare från Karlstad kommun. LÄS MER

 3. 8. Granskning av kommunala utmaningar för implementeringen av nya rökfria miljöer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tobias Henriksson; [2019]
  Nyckelord :smoking ban; smoke-free; no-smoking; environment; law; tobacco; smoking; law implementation; municipality; interview; rökförbud; rökfritt; rökfria miljöer; tobakslagen; lag; lagen om tobak och liknande produkter; kommun; intervju; lag implementering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Law of Tobacco and Similar Products becomes active on the 1st of July 2019 and brings with it new no-smoking areas, primarily in outdoor environments, which will demand municipal supervision. In this study, officials from Scania’s municipalities have been interviewed to investigate what their opinions, views and expected challenges with the implementation of these no-smoking areas are. LÄS MER

 4. 9. Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Broman; Linn Alfredéen; [2019]
  Nyckelord :tjänstemannauppropet; idéanalys; Weber; Lundquist; idealtyper; förvaltningsmodellen; dualism; legitimitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. LÄS MER

 5. 10. Potential measures and improvements in energy consumptions regarding ventilations systems with heat recovery

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Suat Uludag; Helmut Diliwi; [2019]
  Nyckelord :Ventilation System; System upgrade; Heat recovery; Energy consumption; Ventilationssystem; Systemuppgradering; Värmeåtervinning; Energianvändning; Energiförbrukning;

  Sammanfattning : The ventilation system is in itself a huge necessity in our everyday life as it provides sufficient amount of fresh air to our indoor climate, while it simultaneously circulates the residing air pollutants out of the building. Although, for this to be made possible, large amounts of energy is required to be consumed, which in turn leads to an increased energy cost. LÄS MER