Sökning: "tjänsteman"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet tjänsteman.

 1. 1. Stadsplaneringens Pussel : En kvalitativ fallstudie om medborgardeltagandets betydelse vid planeringen av Hammarby stadsdel utifrån politiker, tjänstemän samt medborgarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustaf Renström; Emma Isosalo Jansson; [2020]
  Nyckelord :Citizen participation; Communication; dialog; densification; urban planning; Dialog; fysisk planering; kommunikation; medborgardeltagande; samråd; medborgardialog;

  Sammanfattning : This case study seeks to examine citizen participation in urban planning by closely examining The purpose of this case study is to examine how citizen participation has worked in the planned construction project on Hammarby in Västerås and the effects the citizen participation has had. The theoretical framework of the study is rational and collaborative planning theory and a combination of Arnstein’s ladder of citizen participation and SKR’s participation stair. LÄS MER

 2. 2. När får arbetsgivare omplacera arbetstagare? - En undersökning av arbetsgivares och arbetstagares rättigheter respektive skyldigheter i två omplaceringssituationer inom privat sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplacering av arbetstagare; relocation of workers; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the Swedish labor law system, there are mainly two types of relocation situations. The first is that employers, by virtue of their management right, can relocate employees within the framework of their work obligation. This can be done without any imminent risk of termination of employment. LÄS MER

 3. 3. Hen och tjänsteperson : Före och efter F!:s motion i 3 svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnea Hübinette; [2020]
  Nyckelord :feminist language planning; language and gender; feminist activism; gender neutral language; language planning; feministisk språkplanering; språkpolitik; könsneutralt språk; yrkesbeteckningar; språk och kön; feministisk diskursiv aktivism;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks Feministiskt Initiativs (F!) motion om att byta ut könsprefixet -man till det könsneutrala -person i kommunpolitiken. Detta med fokus på bytet av tjänsteman till tjänsteperson i de utvalda kommunerna för undersökningen. LÄS MER

 4. 4. Platsidentitet inom planprocessen : En studie av ett platsförankrat motstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Cecilia Larsson; [2020]
  Nyckelord :platsidentitet; planering; platsförankrat motstånd; gruppboende; landskapsbild;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i begreppet platsidentitet är syftet med denna uppsats att undersöka och förklara lokalbefolkningens reaktioner och vilka argument de anför i fråga om planering av nya gruppboenden i västmanländska Kvicksund. Teorikapitlet behandlar tidigare forskning gällande platsidentitet och planeringens dilemma, vem som har rätt att bestämma över en plats. LÄS MER

 5. 5. Tjänsteman eller industriarbetare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Victor Åkerberg; Jonas Persson; [2020]
  Nyckelord :Social snedrekrytering till högre studier;

  Sammanfattning : Det har länge varit målsättningen i svensk utbildningspolitik att minska social snedrekrytering till högre studier. Forskning har gång på gång konstaterat fenomenets förekomst och påverkansfaktorer som social, kulturell och etnisk bakgrund. LÄS MER