Sökning: "tjänsteman"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet tjänsteman.

 1. 1. Att pendla eller inte pendla? : Vilka faktorer är avgörande för att kunna attrahera arbetare och/eller tjänstemän till ett arbete med pendlingsavstånd?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Axelsson; Louise Torevik; [2019]
  Nyckelord :Arbetare; tjänstemän; arbetstagare; medarbetare; organisation; företag; pendling; Attraktivt arbete; Attractive work model; livspussel; Work-life balance; Employer branding.;

  Sammanfattning : Brist på arbetskraft som matchar arbetsgivarens behov gör konkurrensen om rätt kompetens stor. Det gör att organisationer kan behöva locka sökande bosatta på annan ort. Det krävs också att arbetsgivaren kan locka med rätt komponenter vilka kan skilja sig beroende på tjänst och livssituation. LÄS MER

 2. 2. Från tjänsteman till servicepersonal - En studie om tjänstemän och tystnadskultur i offentlig sektor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Cornelia Dannert; [2018-08-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. På spaning efter den värdegrund som flytt. Hur påverkas den statliga och privata tjänstemannens värden av ett nära samarbete med varandra?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tommi Larsson; Rasmus Wicander; [2018-01-29]
  Nyckelord :värden; tjänsteman; Trafikverket; PEAB; offentligisering; samhällsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur relationen mellan statliga och privata tjänstemän påverkar deras professionella värden. Studien avser med hjälp av teorin och empirin undersöka hur den statliga och den privata tjänstemannens värden påverkar varandra. LÄS MER

 4. 4. En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om implementering av pedagogisk dokumentation i förskolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2018]
  Nyckelord :mål- och resultatstyrning; New Public Management; förskola; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; pedagogisk dokumentation; Skolverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet har kritiserats för dess mål- och resultatstyrning med ökade krav på administrativa uppgifter i form av dokumentation för de skolanställda. Fokus på mätbara mål- och resultat är en del av styrningsmodellen New Public Management som har reformerat den offentliga förvaltningen. LÄS MER

 5. 5. Trafikplanering utifrån ett socialt hållbart perspektiv : - en undersökning inför Västerås Stads planering av stadsdelen Sätra

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tim Laurell; [2018]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; social hållbarhet; oskyddade trafikanter; offentliga rummet; trafikplanering; gång- och cykelbana; fotgängare; cyklister och mobilitet.;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att efter den mörka bild som uppmålats av den sociala hållbarheten i Sverige, studera vilka faktorer som man inom samhällsplaneringen förhåller sig till vid en socialt hållbar trafikplanering. Studien inriktade sig på att undersöka socialt hållbart planerad kollektivtrafik, cykel och gång. LÄS MER