Sökning: "tjänstemannauppropet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tjänstemannauppropet.

  1. 1. Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Malin Broman; Linn Alfredéen; [2019]
    Nyckelord :tjänstemannauppropet; idéanalys; Weber; Lundquist; idealtyper; förvaltningsmodellen; dualism; legitimitet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. LÄS MER