Sökning: "tjänstesektorns tillväxt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tjänstesektorns tillväxt.

 1. 1. Det handlar inte om att vara först utan om att vara bäst- en studie om innovationsutveckling i tjänsteföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Malin Wallerborn; Tanja Lundvall; Evelina Olsson; [2009]
  Nyckelord :tjänstelogik; tjänsteföretag; tjänsteinnovation; värdenätverk; organisatoriskt lärande; kundlojalitet; kundvärde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Det handlar inte om att vara först utan om att vara bäst – en studie om innovationsutveckling i tjänsteföretag Utbildning: Service Management, Magisteruppsats Författare: Tanja Lundwall, Evelina Olsson och Malin Wallerborn Handledare: Erika Andersson Cederholm och Filippa Säwe Problemformulering: Större delen av dagens forskning om innovationsutveckling är anpassad efter industriföretagens förutsättningar. I samband med tjänstesektorns starka tillväxt och ökade betydelse för den svenska ekonomin krävs emellertid ett annat fokus som i större utsträckning tar utgångspunkt i tjänstelogikens karaktärsdrag. LÄS MER

 2. 2. Produktivitetens konsekvenser : Tjänstesektorns inverkan på ekonomisk tillväxt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Per Stenfeldt; [2006]
  Nyckelord :produktivitet; tjänsteproduktion; ekonomisk tillväxt; globalisering; panel.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om tjänstesektorns storlek har någon effekt på ett lands ekonomiska tillväxt. Data för 92 länder under perioden 1975 till 2003 skattas i en dynamisk panelregression med tre alternativa metoder. Resultaten visar genomgående att effekten är negativ, dock med frånvaro av signifikans för vissa estimat. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för att bibehålla tillväxt : En studie på tillväxtföretag inom bemanningsbranschen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Beata Polhagen; Ida Almevik; [2005]
  Nyckelord :Bemanningsföretag; Framgångsfaktorer; Tillväxtföretag; Tillväxt; Livscykel;

  Sammanfattning : Bakgrund:Att företag skapar tillväxt är en oerhört viktig del i ett lands ekonomiska hälsa. Detta då tillväxt bidrar till att både skapa sysselsättning och generera skatteintäkter, vilket också i sin tur medför att landets teknik och utveckling kan gå framåt. LÄS MER