Sökning: "tjänstetillsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet tjänstetillsättning.

 1. 1. Statlig tjänstetillsättning : State employee appointment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Hallberg; [2017]
  Nyckelord :tjänstetillsättning; statlig arbetsrätt; statstjänstemannarätt; arbetsrätt; förvaltningsrätt; myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Den statliga arbetsrätten är ett akademiskt eftersatt område och det råder en brist på framställningar som gör ämnet mer överskådligt. Bestämmelserna som reglerar statlig tjänstetillsättning är spridda i ett stort antal författningar hänförliga till flera olika rättsområden. LÄS MER

 2. 2. "Vill du vara med och sätta Sverige på kartan?" : En studie av Svenska institutets tjänsteutlysningar 1986 till 2011

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Eva Jernström; [2012]
  Nyckelord :platsannonser; yrkesbenämningar; personliga egenskaper; arbetsgivarinformation;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en enskild arbetsgivares platsannonser förändrats under de senaste 25 åren, språkligt och innehållsmässigt. I min studie ingår 53 platsannonser från myndigheten Svenska institutet (SI). Det är samtliga utlysningar från 1986, 1996, 2006 och 2011. LÄS MER

 3. 3. Så påverkas offentlighetsprincipen, när en extern konsult medverkar i kommunal rekrytering : Kan delar av ansökningsprocessen hållas konfidentiell?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Catrin Marsell; Elisabeth Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :offentlighetsprincipen; offentlig handling; allmän handling; ansökningshandling; inkommen handling; handlingsoffentlighet; konsult; kommunal tjänstetillsättning; konsultmedverkan;

  Sammanfattning : Ansökningshandlingarna i ett kommunalt rekryteringsärende är vanligtvis att betrakta som allmänna handlingar. Detta har ibland upplevts som ett problem för kommunala arbetsgivare. LÄS MER

 4. 4. Meritvärdering vid tjänstetillsättning : otillräckliga meriter eller diskriminering

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Alida Granström; [2007]
  Nyckelord :arbetsrätt; meritvärdering; diskriminering; tjänstetillsättning; Alida; Granström;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SAKLIGA GRUNDER SÅSOM FÖRTJÄNST OCH SKICKLIGHET : meritvärdering hos Arbetsdomstolen och Regeringen för arbetsledare och chefer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Arnold Witmann; [2007]
  Nyckelord :Sakliga Grunder; Skicklighet; Förtjänst; Meritvärdering; Rättssäkerhet; Tjänstetillsättning; Ansökningsförfarande; Arbetsdomstolen; Regeringen; Mänskliga Rättigheter;

  Sammanfattning : Statligt arbetsledarskap och chefskaps skall utövas av individer som är bäst lämpade för uppgifterna. Enligt Regeringsformen skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. LÄS MER