Sökning: "tjänsteupphandling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet tjänsteupphandling.

 1. 1. Att mäta kvalitet vid offentliga tjänsteupphandlingar : Hur kompetens och erfarenhet kan utvärderas samt vilka faktorer som ska beaktas vid utformning av proportionerliga och transparenta tilldelningskriterier

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Aida Colakovic; [2013]
  Nyckelord :upphandling; offentlig upphandling; kvalitet; tjänstekvalitet; offentliga tjänsteupphandlingar; referenser; referenstagning; anbudsutvärdering; tilldelningskriterier; utvärderingskriterier; konsulttjänster; konsultupphandlingar; managementkonsulttjänster; bör-krav; intervjuer; mäta kvalitet; Lianakis; kvalitetsuppföljning;

  Sammanfattning : Tjänstekvalitet är ett omdiskuterat begrepp inom den offentliga upphandlingssektorn. Även om många upphandlande myndigheter understryker vikten av god kvalitet vid en tjänsteupphandling upplever de ändå svårigheter med att definiera kvalitet samt utforma och ställa krav i tydliga, relevanta och mätbara kriterier. LÄS MER

 2. 2. Tjänsteupphandling i offentlig verksamhet : En studie av kravspecifikationens roll

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Siverbo; Hanna Augustsson; [2012]
  Nyckelord :Public procurement; services; requirement specification; service procurement; procurement competence and function based specification.; Offentlig upphandling; kravspecifikation; tjänsteupphandling; kravutformning; beställarkompetens och funktionsupphandling.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har den offentliga upphandlingen ökat i omfattning och utgör nu ca 17 procent av Sveriges BNP. Det är viktigt att de offentliga upphandlingarna utförs effektivt och i detta arbete spelar kravspecifikationen en viktig roll. LÄS MER

 3. 3. Beställarkompetens eller relationsbyggande? : Om begreppsförvirring i jakten på ett gott SAM-arbete

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Anna Williamsson; [2010]
  Nyckelord :beställarkompetens; företagshälsovård; tjänsteförsäljning; tjänsteupphandling;

  Sammanfattning : I svensk litteratur om företagshälsovård (FHV) och inköp eller upphandling av FHV förekommer begreppet beställarkompetens. Det används som ett sätt att beskriva brister i hur inköp av företagshälsovårdande tjänster planeras och genomförs. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteupphandling : En studie om svårigheterna vid tjänsteupphandling och hur dessa kan hanteras i offentlig och privat sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Petra Appelblad; Eva Svensson; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; Tjänsteupphandling; värdering; upphandling; kunskapsintensiv; informationsintensiv; tjänster; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har blivit allt vanligare att organisationer väljer att köpa in tjänster idag. Detta kan till viss del förklaras av att organisationer i allt större utsträckning väljer att koncentrera sig på sin kärnverksamhet istället för att producera tjänsten inom organisationen. LÄS MER