Sökning: "tjänsteutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet tjänsteutveckling.

 1. 1. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 2. 2. The Future Bank : Banking services seen through the eye of Generation Y, risin’ up to the challenge of industrial transformation.

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :Kärsti Kämpe; Amanda Näsman; [2018]
  Nyckelord :Open banking; Platform economies; Generation Y; PSD2; New service development; Customer knowledge; Multi-sided platforms; Customer innovation; Open banking; Plattform ekonomier; Generation Y; PSD2; Ny tjänsteutveckling; Kundkunskaper; Flersidiga plattformar; Kunddriven innovation;

  Sammanfattning : The financial sector, as we know it, is radically transforming. As a result of the European regulation PSD2, customers banking data is becoming available for third parties by APIs [Evry n.d]. The traditional banks are now being exposed to competition from FinTechs and BigTech [Evry 2017]. LÄS MER

 3. 3. Service Design to Examine the Ecosystem of Safety Alarms for Elderly in Malmö City

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :Markus Haldosén; Max SANDGREN; [2018]
  Nyckelord :Service Design; Relationship Centered Design; safety alarms for elderly; chain of safety alarms for elderly; tjänstedesign; relationsbaserad design; trygghetslarm; trygghetskedja;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett projekt inom metodiken tjänstedesign som utforskar ekosystemet av aktörer i kedjan av trygghetslarm för äldre i Malmö Kommun. Syftet med detta examensarbete var att utforma förslag till tjänstekoncept som uppfyller de behov som användaren av trygghetslarmet upplever. LÄS MER

 4. 4. Teori Vs. Praktik : Kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocess

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Adam Hammer Pettersson; Gustaf Ljung; [2017]
  Nyckelord :Innovationsteknik; Organisation; Utvecklingsprocess; Tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. HUR ESKILSTUNA STRÄNGNÄS ENERGI OCH MILJÖ ARBETAR MED UTVECKLING, IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING : EN JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN TEORI OCH PRAKTIK I DE OLIKA FASERNA: ETT EXAMENSARBETE.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hampus Larsson; Lukas Thermaenius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thinking that a company needs to evolve itself isn’t a new thing, but has become more prominent these last few years due to the increase in information sharing and the evolving technology. This has put more pressure on companies to continuously evolve themselves and their services or products. LÄS MER