Sökning: "tjänstutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet tjänstutveckling.

 1. 1. Argument och motiv för utveckling av e-tjänster bland svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Mauritzson; [2019]
  Nyckelord :E-tjänster; e-förvaltning; e-tjänstutveckling;

  Sammanfattning : E-förvaltning har under många år konstant vuxit i världen sedan introduktionen av datorer möjliggjorde användningen av digitala lösningar för myndigheter och regeringars arbetsuppgifter, denna användning av digitala lösningar för myndigheters arbete och tjänster spred sig snabbt allteftersom världen började utnyttja digital teknik mer och mer. Det som till att börja med endast var tillgängligt för stora landstäckande myndigheter blev efter ett tag tillgängligt för kommuner och enskilda städer när kostnader samt den behövda kunskapen blev mer tillgänglig. LÄS MER

 2. 2. Thinking like a designer : Hur Design Thinking kan användas som strategiskt verktyg för affärsutveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Micaela Wernberg Andersson; Nicolina Håkansson; [2010]
  Nyckelord :Design Thinking; Service Management; Service design; insurance sector; insurance; service process matrix; the knowledge funnel; service development; Design Thinking; Service Management; Service Design; försäkringsbranschen; försäkring; kunskapstratt; service process matrix; kunskapsbaserade företag; designtänkande företag; tjänstedesign; tjänsteutveckling; designmetodik;

  Sammanfattning : Design Thinking är ett spännande och fortfarande relativt outforskat område med rötter i Service Management. Med hjälp av designerns verktyg och metoder och en mångvetenskaplig grund med fokus på kundens behov kan Design Thinking bidra till att utveckla produkter och tjänster och genom detta öka lönsamheten för företag. LÄS MER

 3. 3. Tidsmässig eventutveckling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Martina Danielson; Kristin Johansson; Johanna Eilind; [2009]
  Nyckelord :event; image; sponsring; tjänst; tjänstutveckling; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problematisering: Event som fenomen har under de senaste decennierna fått stor genomslagskraft och har kommit att bli ett populärt forum för skapande av nya tjänsterelationer och affärsmöjligheter. Forskningen kring event ur ett utvecklingsperspektiv är knapp. LÄS MER

 4. 4. IT-strategier : En tjänsteutvecklingsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lenny Tunedal; [2009]
  Nyckelord :IT; it-strategi; marknadsföring; tjänstemarknadsföring; tjänsteutveckling; tjänsteföretag; tjänst; tjänster; kvalitet; förväntningsgap;

  Sammanfattning : IT-strategier skulle under slutet av 1990-talet gå från att ha varit mer av en ”inköpslista” till en del centrala strategidokument som styrde verksamheten ute i företag och organisationer. Den nya tekniken var en ”möjliggörare” och potentialen ansågs vara enorm. LÄS MER

 5. 5. E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv : Att skapa beslutsunderlag baserat på medborgarärendens lämplighet för olika kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Abrahamsson; Robin Sjöberg; [2009]
  Nyckelord :data-driven decision making; channel choice; service-channels; citizen-centric; e-government; e-services; datadrivet beslutsfattande; kanalval; kommunikationskanaler; medborgarperspektiv; medborgarcentrerad; e-tjänster; e-myndighet; skellefteå kommun; flexite;

  Sammanfattning : Citizens’ interaction with governments is an area with unique implications for channel management. Governments need to take the citizens perspective into further consideration in order to be successful in delivering high-quality e-services. LÄS MER