Sökning: "tjejer och killar i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden tjejer och killar i skolan.

 1. 1. "Är det fler som känner så här?" : En studie om ungdomars tankar och erfarenheter av psykisk ohälsa, könsroller och sociala förväntningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Toll; Rafia Isabelle Nazneen; [2021]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; könsroller; socialkonstruktionism; genusperspektiv; hjälpsökarbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att få en förståelse för gymnasieelevers erfarenhet och syn på psykisk ohälsa samt deras hjälpsökarbeteende vid psykisk ohälsa. Därtill vilken påverkan könsroller och normer kan ha på hur gymnasieelever samtalar om känslor och psykisk ohälsa, samt hur psykisk ohälsa kan yttra sig. LÄS MER

 2. 2. Vad är teknik och varför behövs det? : Niondeklassares uppfattningar om teknik och dess relevans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emilia Nedelea; Khoan Horn; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; kunskapsemfas; teknikintresse; teknik i skolan; uppfattning om teknik;

  Sammanfattning : Teknik är idag ett brett begrepp som innefattar många områden och antalet teknikområden ökar varje dag i takt med teknikens utveckling. Samtidigt pekar forskningen på ett lågt intresse för teknik i skolan bland elever. Forskningsresultaten är oroande, då tekniken och teknisk kompetens är vital för det moderna samhället. LÄS MER

 3. 3. Det nya normala? : En litteraturstudie om pornografins påverkan på ungdomars bild av sex och sexualundervisningens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Lilljeqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ökad tillgänglighet av pornografi i samhället har lett till en debatt om pornografins eventuella påverkan på ungdomars bild av sex. Debatten i samhället tog extra fart i Sverige hösten år 2020 och i samband med detta presenterades en lag om mer heltäckande sexualundervisning på lärarutbildningen. LÄS MER

 4. 4. "Pojkar är oftast bättre än tjejer..." : En kunskapsöversikt kring attityder till dansundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Fredrik Bäckström; Madeleine Börjeson; [2021]
  Nyckelord :Genus; Kön; Attityder; Dans i skolan;

  Sammanfattning : Den här litteraturundersökningen har som syfte att sammanställa forskning kring det centrala innehållet “rörelse till musik samt dans” inom skolämnet idrott och hälsa och undersöka vad för attityder det finns till ämnet i stort och specifikt för dansundervisningen. Studierna som undersöks kommer fram till att en genusordning fortfarande finns kvar i ämnet idag, där den manliga normen är den som är önskvärd. LÄS MER

 5. 5. Barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån bildsamtal : "För det är lite annorlunda och olika för killar och tjejer"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie Svedberg; Mathilda Junås; [2021]
  Nyckelord :Barnintervjuer; barns syn; genus; jämställdhet; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera barns syn på kön och det som undersöktes var barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån normativa- och normkritiska bildsamtal. Tidigare forskning visar på att barn är medvetna om hur de olika könen ska bete sig för att passa in i samhället och bli accepterade. LÄS MER