Sökning: "tjernobyl"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet tjernobyl.

 1. 1. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christine Aminoff; [2020]
  Nyckelord :rådjur; naturresurshantering; förvaltning; etik; traditioner; samverkan; konflikt;

  Sammanfattning : För 30 år sedan infördes vårbockjakt som idag innefattar länen Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Anledningen bakom be-slutet är kärnkraftsolyckan som skedde i Tjernobyl 1986 och innebar att radioaktivt nedfall föll över Sverige och att organismer som exempelvis svampar och lavar sög åt sig nedfallet. LÄS MER

 2. 2. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 3. 3. Cs-137 i Svamp : Dataanalysrutiner för gammaspektroskopi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :David Nordman; [2018]
  Nyckelord :gamma; spectroscopy; mushroom; radioactivity; efficiency; gammaspektroskopi; dataanalys; radioaktivitet; svamp; chernobyl; effektivitet;

  Sammanfattning : Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ledde till en spridning av radioaktiva ämnen över Europa och Sverige. År 2018 är det 32 år sedan kärnkraftsolyckan ägde rum och den enda radioaktiva isotopen som finns kvar i det svenska ekosystemet som följd av olyckan i en betydande mängd är Cs-137, på grund av dess 30-åriga halveringstid. LÄS MER

 4. 4. Från bildsatt radio till katastroffilm : SVT:s bildsättning av katastrofer före och efter avskaffandet av TV-monopolet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Alexander Larsson; Samy Dahlman Taman; [2017]
  Nyckelord :kommersialisering; objektivitet; katastrofrapportering; SVT; Public service; TV-nyheter; tsunamin; Tjernobyl; flodvågskatastrofen; sändningstillstånd; TV-journalistik;

  Sammanfattning : SVT arbetar inom public service-sfären och försöker efterfölja ett sändningstillstånd där objektivitet förespråkas. Under en längre period hade SVT monopol på TV-sändningar, men 1987 hävdes monopolet och konkurrerande nyhetsmedier gjorde entré på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Risk perception and WTP in connection to radioactive substances in food products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Lokrantz; [2016]
  Nyckelord :risk perception; WTP; radioactive substances; food hazards; ordered probit model;

  Sammanfattning : Nuclear power accidents can have severe impact on land, animals and people. The perception of risk connected to nuclear power has been a topic for research for decades. Sweden was heavily effected by the nuclear accident at Chernobyl nuclear power plant. Approximately five percent of the radionuclides that spread ended up on Swedish ground. LÄS MER