Sökning: "tjernobyl"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet tjernobyl.

 1. 1. Cs-137 i Svamp : Dataanalysrutiner för gammaspektroskopi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :David Nordman; [2018]
  Nyckelord :gamma; spectroscopy; mushroom; radioactivity; efficiency; gammaspektroskopi; dataanalys; radioaktivitet; svamp; chernobyl; effektivitet;

  Sammanfattning : Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ledde till en spridning av radioaktiva ämnen över Europa och Sverige. År 2018 är det 32 år sedan kärnkraftsolyckan ägde rum och den enda radioaktiva isotopen som finns kvar i det svenska ekosystemet som följd av olyckan i en betydande mängd är Cs-137, på grund av dess 30-åriga halveringstid. LÄS MER

 2. 2. Från bildsatt radio till katastroffilm : SVT:s bildsättning av katastrofer före och efter avskaffandet av TV-monopolet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Alexander Larsson; Samy Dahlman Taman; [2017]
  Nyckelord :kommersialisering; objektivitet; katastrofrapportering; SVT; Public service; TV-nyheter; tsunamin; Tjernobyl; flodvågskatastrofen; sändningstillstånd; TV-journalistik;

  Sammanfattning : SVT arbetar inom public service-sfären och försöker efterfölja ett sändningstillstånd där objektivitet förespråkas. Under en längre period hade SVT monopol på TV-sändningar, men 1987 hävdes monopolet och konkurrerande nyhetsmedier gjorde entré på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Risk perception and WTP in connection to radioactive substances in food products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Lokrantz; [2016]
  Nyckelord :risk perception; WTP; radioactive substances; food hazards; ordered probit model;

  Sammanfattning : Nuclear power accidents can have severe impact on land, animals and people. The perception of risk connected to nuclear power has been a topic for research for decades. Sweden was heavily effected by the nuclear accident at Chernobyl nuclear power plant. Approximately five percent of the radionuclides that spread ended up on Swedish ground. LÄS MER

 4. 4. Developement of a portable β-­‐ spectrometer for in situ measurements of Sr-­‐90 and Y-­‐90 using a plastic scintillator and a silicon photomultipler (SiPM).

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medicinsk strålningsfysik, Lund; Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Daniel Krona; [2015]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In the event of a nuclear weapon detonation or a power plant accident radionuclides will deposit on the ground. It is then important to identify and quantify the radionuclides to obtain information necessary for radiation protection efforts like relocation and decontamination. LÄS MER

 5. 5. Radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan och den påverkan det haft på hjortdjur Cervidae och de människor som konsumerar köttet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sandra Lennartsson; [2014]
  Nyckelord :radioaktivt nedfall; Tjernobyl; cesium; hjortdjur; Cervidae; jägare; riskpopulation; radioactive fallout; Chernobyl; caesium; deer; hunters; risk population;

  Sammanfattning : Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 spred radioaktivt nedfall över Europa och Sverige som kom att tas upp i ekosystemet av växter, djur och människor. I Sverige innebar det att älg (Alces alces), rådjur (Capreolus capreolus) och ren (Rangifer tarandus) fick förhöjda halter av Cesium-137, 137Cs, som i sin tur togs upp av de människor som åt av köttet. LÄS MER