Sökning: "tjockishat"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tjockishat.

  1. 1. Tjocka kroppar på scen - En reflektion kring innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnlig skådespelare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Karin Andersson; [2020-06-01]
    Nyckelord :Tjock; feminism; smalhetsnormen; normkritik; representation; ideal; kroppshets; kroppspositivism; viktminskning; separatism; normkreativitet; normavvikande; tjockishat; fettförakt; rollbesättning; strukturer;

    Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnligskådespelare. Min frågeställning lyder “Vad behöver tjocka kvinnliga skådespelare förhålla sig till isitt skådespelararbete?” Den tar avstamp i min egen erfarenhet av att inneha en tjock kropp, ochtankarna och frågeställningarna som kommer med detta. LÄS MER