Sökning: "tjocklek"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet tjocklek.

 1. 1. Adapting the bundle of capillary tubes model (BCTM) for vertical soil solute transport modelling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :soil solute vertical transport modelling vadose; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study explores an approach for adapting the bundle of capillary tubes soil model for vertical soil solute transport modelling. The soil is split into thin layers allowing vertical water flow between capillaries of differing width with concomitant advective flow of solutes. Diffusion is included to improve realism. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av spännviddstabell för ribbdäcksbjälklag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jonas Samsvik; Adam Norén; [2019]
  Nyckelord :Glulam; CLT; Floor layers; joining joists; ribbed floor joists; wooden joists; cross laminated timber; full cooperation; effective width; idea moment of inertia; deflection; Austrian standard; ÖNORM; Limträ; KL-trä; Bjälklag; samverkansbjälklag; ribbdäcksbjälklag; träbjälklag; Korslimmat trä; fullsamverkan; effektivbredd; ideella yttröghetsmomentet; nedböjning; österrikiskstandard; ÖNORM;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att finna en beräkningsgång för ribbdäcksbjälklag så att en spännviddstabell kan skapas. Ett ribbdäcksbjälklag består av stående limträbalkar med en liggande KL-träskiva ovan som fungerar som golv. I detta examenarbete är KL-träskivan 2,4 meter bred och vilar på två limträbalkar. LÄS MER

 3. 3. Thermal Performance Analysis of High Temperature Borehole Thermal Energy Storage Design from an Insulation Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Tobias Magnusson; Joel Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :High Temperature Borehole Thermal Energy Storage; HT-BTES; Thermal Energy Storage; TRNSYS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Thermal energy storage is a growing concept within the sector of energy production. The concept is based on storage of excess thermal energy, for usage during high demand, as a mean of reducing the need for new production. LÄS MER

 4. 4. Trafikbelastade gårdsbjälklag : En undersökning av beräkningsmetoders lämplighet och möjliga förenklingar i projekteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Johan Härd; Mårten Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Överbyggnad; trafiklaster; gårdsbjälklag; Eurokoder; Strusoft; Frame Analysis; FEM-Design;

  Sammanfattning : As a structural designer, you are sometimes required to design structures carrying traffic loads, but which are not, for example, bridges or parking garages. In practice, this usually applies to drivable floor layers and culverts under roads. LÄS MER

 5. 5. Design of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete Bridges : A Comparative Study to Conventional Concrete Bridges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktor Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Bridge design; CO2 emissions; Mechanical properties and behaviour; Straight short steel fibres; UHPC; UHPFRC; Bro dimensionering; CO2 utsläpp; Korta raka stålfibrer; Mekaniska egenskaper och beteende; UHPC; UHPFRC;

  Sammanfattning : The use of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete (UHPFRC) in the construction industry started in the 1990s and has since then been used for bridges all over the world. The mechanical properties and the dense matrix result in lower material usage and superior durability compared to conventional concrete, but the implementation of UHPFRC in the Swedish industry has been delayed. LÄS MER