Sökning: "tjur"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet tjur.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. "Det är en tjur i affären, chefen!" : En minietnografisk studie om hur materialiteter i förskolans hall bidrar till skapandet av barns frizoner och egeninitierade lekar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Katrine Karlsson; Ellen Stolpe; [2019]
  Nyckelord :frizon; hall; materialiteter; performativa agenter; agens; fantasi; kreativitet; transformation; lek; egeninitierad lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till kunskapandet om förskolebarns möjligheter till att skapa frizoner för egeninitierade lekaktiviteter. Förskolans hall utgör ett exempel på en sådan frizon och vi vill därför bidra till diskussionen om vad detta rum kan erbjuda. LÄS MER

 3. 3. Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder hos nötkreatur fokuserat på tjurar av köttras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lotta Häggblom; [2018]
  Nyckelord :ostekondros; ultraljud; diagnostik; köttras; tjur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Portfolio Inversion : Finding Market State Probabilities From Optimal Portfolios

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Fredrik Rubin; Gustav Ekman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this project, we aim to find a method for obtainingthe factors in a bull/bear market factor model for asset returnand variance, given an optimal portfolio. The proposed methodwas derived using the Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditionsfor optimal solutions to the convex Markowitz portfolio selectionproblem. LÄS MER

 5. 5. Effekt av tid och temperatur på homogeniseringsresistenta spermatider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Stålheim; [2018]
  Nyckelord :Homogeniseringsresistenta spermatider; förvaringstid; Temperatur; testikelvävnad; Tjur;

  Sammanfattning : Bedömningar av reproduktionstoxicitet görs på både tama och vilda djur, ibland används djurarter som så kallade indikatorarter. En indikator kan beskrivas som en icke-mänsklig organism vilken kan reagera på en miljöförorening innan föroreningen påverkar människor. LÄS MER