Sökning: "to be honest"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden to be honest.

 1. 1. "We are a team": Creating a Healthy Coach-Youth Golfer Relationship

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Littorin; [2023]
  Nyckelord :Coach-athlete relationship; mental health; well-being; youth athlete; golf; Tränare-spelare relation; mental hälsa; välmående; ungdomsidrottare; golf;

  Sammanfattning : The research objectives were (1) to explore how coaches and youth golfers perceive a healthy coach-athlete relationship and (2) what they do to facilitate such a relationship. A qualitative small-q study was done by interviewing five experienced coaches and five competitive youth-golfers using two semi-structured interview guides in order to get both coaches’ and athletes’ perspectives. LÄS MER

 2. 2. ”Att ensamt slåss motväderkvarnarna är definitivt inte lika kul som tillsammans mot krisen.” : Drivkrafter som påverkar klimataktivistiska studenters syn på densocioekologiska transformationen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Kerstin Anton; [2023]
  Nyckelord :vision; self-experience opportunities; adaptation; climate-activism; vision; självutveckling; anpassning; klimataktivism;

  Sammanfattning : Unga klimataktivisters drivkrafter beskrivs ofta i negativ konnoterade termer som klimatångest eller flygskam i media och deras livsstilar sägs vara full av begränsningar. Denna studie undersöker hur klimataktivistiska studenter själva ser på sin livsstil och vilka visioner de har för en socioekologisk transformation. LÄS MER

 3. 3. «Det finnes mye følelser i fotball og fiske» : En kvalitativ oppgave om menns opplevelser i møte og i samtale med kompiser om vonde følelser og livskriser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Tonje Nymoen; [2023]
  Nyckelord :Masculinity; norms; emotions; men; care; independence; fear; friendship; Maskulinitet; normer; følelser; menn; omsorg; selvstendighet; frykt; vennskap;

  Sammanfattning : In a world of expectations, prejudice and norms, it may be natural to think that there are people out there who find it difficult to be open, vulnerable and honest about how they feel and how they are doing. Being able to lean on a friend during difficult times sounds liberating and safe. LÄS MER

 4. 4. En djupdykning i hur hybridledare och medarbetare upplever medarbetarskapet : En fallstudie om hur hybridledare och medarbetare upplever medarbetarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel Mårtensson; William Humlehagen; [2023]
  Nyckelord :Hybrid leadership; employees; employeeship; employee engagement wheel; dialogue; trust and openness; social activities; connection and collaboration; hybrid work environment; Hybridledarskap; medarbetare; medarbetarskap; medarbetarskapshjulet; dialog; förtroende och öppenhet; sociala aktiviteter; gemenskap och samarbete; hybrid arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Digitaliseringen har lett till att medarbetare i en organisation inte alltid längre befinner sig på kontoret samtidigt. Det har lett till att både hybridledare och medarbetare behöver anpassa sig till detta. En avsaknad av ansikte-mot-ansikte interaktioner riskerar att påverka tilliten och dialoger negativt. LÄS MER

 5. 5. Sanningen, hela sanningen, och inget annat än sanningen… eller? : Oärlighet inom rekrytering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Harak Bedros; Mohammed Ali Abas; William Persson; [2023]
  Nyckelord :Social partiskhet; organisationskultur; etik; oärlighet; rekrytering;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Datum: [2023-05-31] Nivå: Kandidat i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Mohammed Ali Abas         Harak Bedros        William Persson                           (01/09/27)                       (01/04/23)               (01/05/13) Titel: Sanningen, hela sanningen, och inget annat än sanningen… eller? - Oärlighet inom rekrytering Handledare: Magnus Hoppe Nyckelord: Social partiskhet, organisationskultur, etik, oärlighet, rekrytering  Forskningsfråga: Hur påverkar oärliga rekryteringsprocesser organisationer och kan det vara acceptabelt att vara oärlig i rekryteringsprocesser?  Syfte: Syftet med studien är att utforska och få en bredare förståelse för hur oärlighet uppfattas i rekryteringsprocesser och på vilka sätt det påverkar organisationer. Metod: Studien klassas som en fallstudie med strukturerade intervjuer och en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. LÄS MER