Sökning: "to take in participation in consideration"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden to take in participation in consideration.

 1. 1. Användarmedverkan : En kvalitativ studie på användarmedverkans positiva och negativa effekter på kravinsamling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Hessedal; [2018]
  Nyckelord :User participation; Gathering of requirements; Requirements; User.; User participation; gathering of requirements; requirements; user; Användarmedverkan; kravinsamling; krav; användare;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör ämnet användarmedverkan som i den här uppsatsen definieras som “Användare är med och för fram krav, åsikter och information kring vad som ska finnas i ett befintligt system i syfte att det ska passa deras verksamhet.”. LÄS MER

 2. 2. Kaoskompaniet och Empowerment : En studie av ett kommunalt projekt för sysslolösa ungdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Otto Persson; [2018]
  Nyckelord :labor market policy; unemployment; empowerment; evaluation; programme theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to – through a case study with programme theory in consideration – investigate how a municipal project for unemployed young people by the name of Kaoskompaniet, financed by the European Social Fund, was working with empowerment. I also wanted to analyze how the project’s managers seemed to interpret the word “empowerment” based on how the project was implemented and relate the managers’ views on empowerment to theories on the matter. LÄS MER

 3. 3. Extractive Industries and Sami in Sweden - An Analysis of the Procedural Safeguards in the Swedish Mineral Framework and Sweden's International and Regional Obligations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Örnberg; [2018]
  Nyckelord :International law; International human rights law; Sami; Sami rights; Sweden; Indigenous Rights; Minority Rights; Minority; Minorities; Indigenous peoples; International environmental law; Extractive industries; Mining; Procedural safeguards; Consultation; Participation; Participation in decision-making; Cultural Rights; Right to information; United Nations; European Court of Human Rights; Environment; Cultural life; Right to culture; International obligations; Regional obligations; Right to land and natural resources; Reindeer Husbandry; Reindeer herding; Mineral framework; Samer; Samers rättigheter; Urfolk; Urfolks rättigheter; Minoritet; Minoriteter; Minoriteters rättigheter; Sverige; Gruvdrift; Internationella förpliktelser; Regionala förpliktelser; Förenta nationerna; Kulturella rättigheter; Processuella skyddsåtgärder; Samråd; Deltagande i beslut; Rätt till information; Rätt till land och resurser; Internationella mänskliga rättigheter; Internatinell rätt; Internationell miljörätt; internationell minoritetsrätt; internationell urfolksrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Sami are one of the world’s indigenous peoples that live in a land area referred to as Sápmi that extends over the north of Sweden, as well as parts of Norway, Finland and Russia. Part of the Sami population in Sweden lives according to their traditional way of life which includes reindeer husbandry, hunting, fishing, and other resource-based activities. LÄS MER

 4. 4. SOCIAL HÅLLBARHET : En undersökning för möjligheten att inkludera och beakta sociala värden under byggprocessen för husbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Line Rydén; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; SIA; Construction process; Social hållbarhet; SKB; Byggprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ge en fördjupad bild över hur man kan öka kontinuiteten i arbete med sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt samt vilka konsekvenser på social hållbarhet det skulle ge. Vidare undersöks möjligheten för att inkludera och beakta sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Pathways of participation : Considering the case for empowering participation within humanitarian action

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nína Guðrún Baldursdóttir; [2017]
  Nyckelord :empowerment; empowering participation; feedback mechanism; youth;

  Sammanfattning : When consulted, aid-recipients consistently report not feeling included or adequately consulted regarding the planning and execution of programmes. On top of a serious lack of opportunities to be engaged or empowered this seems to provide a sufficient reason to explore ways of making participation in humanitarian action an empowering experience in itself. LÄS MER