Sökning: "tobacco regulations"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tobacco regulations.

 1. 1. "Plötsligt händer det" : En kritisk retorikanalys av spelreklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandberg; Rebecka Sundholm; [2020]
  Nyckelord :Gambling Advertisement; Critical Rhetoric Analysis; Semiotics; Visual Rhetoric; Gambling Act 2018:1138 ; Problem Gambling; Marketing Communications; Spelreklam; Kritisk retorikanalys; Semiotik; Visuell retorik; Spellagen 2018:1138 ; Spelmissbruk; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är förändrade utifrån direktiven i lagen. LÄS MER

 2. 2. Är rökförbudet lagligt? - En undersökning av hur det svenska rökförbudet förhåller sig till bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom EU.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Lag om tobak och liknande produkter; Utvidgat rökförbud; Fri rörlighet för varor; Tobaksproduktdirektivet; folkhälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att undersöka om den nya svenska tobakslagen gällande rökförbud är förenlig med EU-rätten. Den rättsliga undersökningen avser att besvara frågor kring hur det svenska rökförbudet är utformat och hur lagen förhåller sig till EU-rätten. LÄS MER

 3. 3. Effekter av den nya tobakslagen 2018:2088 : En studie över hur studenter upplever att den nya tobakslagen påverkar cigarrettrökning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lovisa André; [2020]
  Nyckelord :smoking; tobacco; cigarettes; tobacco regulations; tobacco law; governance;

  Sammanfattning : A new Swedish tobacco law was decided in 2018 which originated from an EU-directive from 2014. The aim of the directive is to integrate the member states’ legislation on tobacco control and to minimize the risks of young people getting in touch with tobacco. LÄS MER

 4. 4. How do firms adjust to regulations? - A qualitative study on how tobacco companies tune promotion practices when a state enacts tobacco control regulations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Md Sohel Rana; [2019-07-03]
  Nyckelord :Regulations; institutional work of disruption; creation and maintenance; tobacco firms; promotion and advertisement;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. BIG TOBACCO HAS CANCER. IS INNOVATION THE CURE? Marketing innovation in the context of regulation: A case study of the tobacco industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Romain Aubert; [2012]
  Nyckelord :Tobacco; Marketing innovation; smoking; regulation;

  Sammanfattning : Objectives: The tobacco industry has faced increasing marketing regulations since the danger of smoking was widely acknowledged in the 1960s. Critics have pointed out that the "big tobacco" have unlimited resources to circumvent regulations. LÄS MER