Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Format som formar kultur eller kultur som formar format? - En kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på televisionens utbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Haeger; Mirja Danielsson; [2013]
  Nyckelord :standardisering; globalisering; producentperspektiv; pogramformat; kulturindustri; mediekonvergens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Format som formar kultur eller kultur som formar format? – en kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på kultur. Examination: 20 augusti 2013 Ämne/Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap MKVK04. Institutionen för kommunikation och medier. LÄS MER

 2. 2. Manlighet till salu - en studie i hur manlighet och konsumtion porträtteras i magasinen Café och King

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Fredriksson; Malin Vennberg; [2011]
  Nyckelord :självidentitet; mansideal; livsstilsförändring; livsstilsmagasin; konsumtion; manlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Manlighet till salu – en studie i hur manlighet och konsumtion porträtteras i magasinen Café och King Författare: Marcus Fredriksson och Malin Wennberg Universitet: Lunds Universitet Enhet: Medie- och kommunikation Kurs: MKVK02:3 Kandidatuppsats Termin och år: Vt 2011 Institution: Kommunikation och medier (KOM) Handledare: Tobias Linné Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att urskilja på vilket sätt manlighet framställs och upprätthålls i förhållande till konsumtion i avsnitten ”Smart” och ”Manual” i magasinen Café och King. Då mannen i dagens samhälle kan sägas leta efter en ny roll har livsstilsmagasin fått en allt större publik. LÄS MER

 3. 3. Poliser i film

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ann-Christin Jarlung; [2010]
  Nyckelord :stereotyper; arbetssätt; identitet; Wallander; Beck; filmroller; polis; polisfilmer; polisyrket; filmpåverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Kurs MKVA 21:4 B-uppsats 7,5 poäng Författare Ann-Christin Jarlung Handledare - Examinator Tobias Linné Uppsats titel: Poliser i film - En studie av hur polisyrket presenterades genom några filmkaraktärernas uppbyggnad Nyckelord Polis, filmroll, stereotyper, arbetssätt, identitet, Beck, Wallander Syfte: Uppsatsens syfte var att utröna om att mottagaren av polisfilm påverkades av den bild av polisen som presenterade i filmernas poliskaraktärer och om att detta bidrog till konstruerandet av en viss uppfattning om polisen. Teori: Utgångspunkterna var den representation som förekommit och vilka ideologier som fanns att se. LÄS MER

 4. 4. Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Shugla Farouq; Kumri Altunkaynak; [2010]
  Nyckelord :Colin Campbell; Livsstilar; Kulturella värden; Reklamanalys; Matreklam; Matkonsumtion; TV-reklam; Moderna samhället; Konsumtionssamhället; Totalupplevelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407. Handledare: Tobias Linne. Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. LÄS MER