Sökning: "tobias patrik"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade orden tobias patrik.

 1. 6. Elprojektering av nya lokaler

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Patrik Elgh; Tobias Lundmark; [2016]
  Nyckelord :electrical installation; elinstallation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Midroc Electro AB i Stenungsund. Uppdraget var att projektera elinstallationen för en utökning av en ny anläggningsdel och ta fram ett kostnadsförslag för detta. Anläggningsdelen kommer innefatta sex nya kontor, ett konferensrum, förråd och teknikrum. LÄS MER

 2. 7. Vinst både på och utanför fotbollsplanen? : En fallstudie om hur europeiska fotbollsklubbars matchprestation påverkar sponsrande företags aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrik Wängdahl; Tobias Heinonen; [2016]
  Nyckelord :Game outcome; odds; average abnormal return; event study; main sponsor; share price impact; Matchutfall; odds; genomsnittlig avvikande avkastning; eventstudie; huvudsponsorer; aktiepåverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb påverkas av olika matchutfall.Teoretisk referensram: Studien använder sig av den effektiva marknadshypotesen som primär teori, utöver det används teorier kring behavioural finance samt veckoslutseffekten. LÄS MER

 3. 8. Iterativ utveckling av en adaptiv bildvisare för mobila plattformar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Patrik Andersson; David Berntsen; Tobias Hultqvist; Jesper Post; Fredrik Schlyter; Sebastian Sibelius Parmbäck; Oskar Therén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta dokument behandlar ett kandidatarbete gjort av sju datateknikstudenter från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Arbetet gick ut på att utveckla en webbapplikation för att visa bilder. LÄS MER

 4. 9. Utvärdering av programvaror för automatisk 3D-modellering från terrestra laserdata i industrimiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Patrik Murmester; Tobias Thor; [2012]
  Nyckelord :Laserskanning; modellering;

  Sammanfattning : Det är viktigt att fabriker och andra industrimiljöer är korrekt kartlagda, för att ha kontroll över positioner på maskiner och annan utrustning. Tredimensionella modeller ger enkel och tydlig information om en anläggnings uppbyggnad. LÄS MER

 5. 10. .Net-baserat konsulthanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Patrik Björklund; Tobias Dahlgren; Marcus Wilhelmson; [2010]
  Nyckelord :Asp.net; C#; Webbapplikation; CV:n; Visual Studio; Databas; Trelagersmodell;

  Sammanfattning : The students have been assigned a task from Consid, were they are supposed to develop a web based platform for handling the company’s consult CV:s. The key features of the system are to simplify the administration part at mission procurements towards customers and to match qualified consultants to certain missions. LÄS MER