Sökning: "tobias roos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tobias roos.

 1. 1. Potentiell pedofil eller maskulinitetsideal - En kritisk analys av medias beskrivning om män som arbetar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tobias Olsson; Lukas Roos; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Förskola; Ideal; Jämställdhet; Media; Män; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur media beskriver män somarbetar i förskolan. Tidningarna vi valt att undersöka är kvällstidningarna Aftonbladetoch Expressen samt de fackliga tidningarna Förskolan och Lärarnas tidning. LÄS MER

 2. 2. En outsourcingrelation ur två företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Månsson; Christoffer Roos; Henrik Varga; Tobias Andersson; [2004]
  Nyckelord :Outsourcing; leverantörsförhållande; beroendeförhållande; relation; nätverk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa och beskriva en outsourcingrelation mellan ett globalt och ett lokalt företag samt att redogöra för förhållandet ur de båda företagens perspektiv. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner i de båda fallföretagen. Vi har framförallt dragit tre slutsatser i uppsatsen. LÄS MER