Sökning: "today"

Visar resultat 11 - 15 av 26426 uppsatser innehållade ordet today.

 1. 11. Utveckling av en API-Hubb : Django REST Framework och React

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lukas Harnesk; [2022]
  Nyckelord :Django; Django Rest Framework; API; Python; React; Post-greSQL; databas; JavaScript; JSON;

  Sammanfattning : Idag hämtar anställda på Bredband2 data från olika databaser på ett interntsystem som kallas en API-Hubb.  Denna API-Hubb samlar all informationsom kunder, telefonnummer, tjänster och kunders personliga data genomAPI (Application Programming Interface) förfrågningar. LÄS MER

 2. 12. Sustainable value creation : A case study of a Professional Service Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexandra Kapsalis; Andreas Rosén; [2022]
  Nyckelord :sustainability; value creation; multiple stakeholders; professional service firm; competitiveness; first mover advantage; hållbarhet; värdeskapande; flera intressenter; professionella tjänsteföretag; konkurrensfördelar; först på marknaden;

  Sammanfattning : Today, sustainability has become a central part of every recent global agenda. As the world is establishing a more sustainable path, professional service firms have started setting up new targets and goals to meet the changing demands and regulations of governments, societies, and investors. LÄS MER

 3. 13. “Varmt välkomna Ulla Löfven och hennes man statsministern” : En kritisk diskursanalys av genus i pratshower.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victoria Otternäs; [2022]
  Nyckelord :Genus; pratshow; kritisk diskursanalys; public service; Skavlan; Carina Bergfeldt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how female and male guests are portrayed in two talk shows that belong to public service, Carina Bergfeldt, and Skavlan. Research questions including examining characteristics, topics and roles of the various guests are also applied in the talk shows. LÄS MER

 4. 14. Why do we go to the cinema?-A qualitative study of cinema attendance motivation in Sweden and Korea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Da Ok Jung; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Cinema; Cinema attendance; Experience; Experiential consumption; cultural consumption; Uses and Gratifications Theory; OTT; Entertainment; Escape; Socialisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to COVID-19 and the penetration of OTT services, the cinema industry is suffering from audience loss. With this contextual change, the question of whether the cinema industry will survive is constantly rising. LÄS MER

 5. 15. Mikroproportionering av kompletterande cementbaserade material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Nour Al Haboub; Abd Algani Ali; [2022]
  Nyckelord :limestone; concrete; strength; partial substitute.; kalksten; betong; tryckhållfasthet; ersättning för cement.;

  Sammanfattning : This study will deal with a new type of concrete that focuses on cement particles. As you alreadyknow today, concrete is one of the most used materials in the world, and the negative is that it has acontributing factor to pollution with as much as 5% of global carbon dioxide pollution. LÄS MER