Sökning: "today"

Visar resultat 26 - 30 av 26608 uppsatser innehållade ordet today.

 1. 26. Electrically Assisted Turbocharger: Modelling And Control Strategy

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Erik Vandor; Gabriel Ehlin; [2022]
  Nyckelord :EAT; VGT; VNT; Hybrid powertrain; electric turbocharger;

  Sammanfattning : A major cause of CO2 emissions today is fossil fuel vehicles, and lowering these emissions is of key importance, resulting in increasing electrification and hybridisation nowadays. Turbochargers have been used for a long time to recycle exhaust gas heat losses to improve engine performance by compressing the intake air. LÄS MER

 2. 27. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER

 3. 28. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Nyckelord :Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Sammanfattning : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. LÄS MER

 4. 29. Trangia Maxi : Development of a Multiple Burner Portable Stove

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Liselott Hultros; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work was conducted at the request of Trangia, a Swedish company known for selling and manufacturing the classical camping stove “stormköket”. Beyond camping stoves Trangia also offer several accessories for cooking outdoors, for example safe fuel bottles and separate cookware. LÄS MER

 5. 30. Automatic 3D Segmentation in CT images of Congenital Heart Defects using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Matilda Dahlström; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D segmentations of hearts with congenital heart defects are routinely used today. They are used to study hearts and to prepare before surgery which makes them an important part of patient care. The 3D segmentations are usually created manually, which is a time-consuming process. LÄS MER