Sökning: "todd"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet todd.

 1. 1. Handover Communications in Software Operations - A Qualitative Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Chad Todd; [2022]
  Nyckelord :Handover Communications; Common Ground; Joint Activity; Software Systems; Software Operations; Adaptive Capacity; Confidence; FLMU06; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The passing of information through handover communications is essential in many workplaces. Such handover communication is for example crucial in health care institutions, in nuclear power and in software operations. Handover communications in software operations happen on a daily basis much like in health care. LÄS MER

 2. 2. Först kom författaren, efteråt kom läsaren : En receptionsteoretisk studie fokuserat på läsaren som medskapare inom fanfiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :fanfiction; After; Anna Todd; text universe; romance; Wattpad; reader comments; fanfiction; fangemenskap; After; Anna Todd; receptionsteori; textuniversum; romance; Wattpad; medskaparkultur; Harry Styles; läsarkommentarer;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar vilka åsikter och attityder Wattpad läsare uttrycker gällande Anna Todds två huvudkaraktärer från fanfiction berättelsen After. Läsarna kommunicerar genom läsarkommentarerna i fanfiction-versionen och frågeställningen besvaras genom att studera utvalda kommentarer i kommentars sektionen. LÄS MER

 3. 3. “For my whole life, I didn’t know if I even existed. But I do. And people are starting to notice” Om att bli till, dö, återfödas & existera via manus & musik i Todd Phillips Joker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Helene Björkman; [2021]
  Nyckelord :Joker; Arthur Fleck; Todd Phillips; film; comics; psychology; music; Hildur Gudnadottir; origin; reality; copies; Jean Baudrillard; Friedrich Nietzsche; Claudia Gorbman; Pauline Reays; film music; score; George Herbert Mead; Erving Goffman; script; character; Performing Arts;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en komparativ studie mellan originalmanuset till och slutversionen av filmen Joker (Todd Phillips, 2019), tillsammans med en djupgående undersökning av den instrumentala filmmusikens uppbyggnad utifrån Claudia Gorbman och Pauline Reays tankar om den instrumentala musikens roll i filmtexten. Baserat på resultaten av dessa analyser görs sedan en tolkning av filmen med utgångspunkt i George Herbert Meads teorier kring hur människan skapar sitt jag och sin tillhörighet, Erving Goffmans idéer om att framträda sitt jag på en front-respektive backstage samt Jean Baudrillard och Friedrich Nietzsches tankar om kopior, original och verklighet. LÄS MER

 4. 4. You get what you fucking deserve! : Karaktärsanalys av Joaquin Phoenix's porträttering av Joker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Dan E Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Joaquin Phoenix gestaltning av karaktären Arthur Fleck i filmen Joker (Todd Phillips, 2019) prisades med en Oscar för bästa huvudroll. Filmen är en ursprungshistoria om den klassiska antagonisten till Batman och belyser de bakomliggande faktorer som bidrar till Arthur Flecks resa från offer till våldsverkare. LÄS MER

 5. 5. The Joker Returns: A new perspective on the violent Clown Prince of Crime

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Panagiota Efthymiadou; Panagiota Koukouvinou; [2020]
  Nyckelord :Joker; Arthur Fleck; killer clown; media ecology; superhero genre; supervillain; CGI; advanced technology; content analysis; violence;

  Sammanfattning : The new “Joker” movie, directed by Todd Phillips, was released in 2019 and brought a range of fervent and controversial discussion both in critics and audiences. Nevertheless, the “Joker” persona is tightly associated with comics and the superhero movie genre, and usually depicted in a particular way. LÄS MER