Sökning: "toddlare"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet toddlare.

 1. 1. Toddlarnas kamratkulturer i förskolan : Tillträdesstrategier till interaktion bland de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Selma Makas; Hannah Nesbeth; [2020]
  Nyckelord :förskoledidaktik; kamratkulturer; toddlare; interaktionsutrymmen; tillträdesstrategier; kamratallianser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Isen försvinner!" : En studie om förskolans yngsta barns kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sophie Eliasson; [2020]
  Nyckelord :aggregation state; phase transformation; chemistry; communication; pre-school children; toddlers; aggregationstillstånd; fasomvandling; förskolebarn; kemi; kommunikation; toddlare;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har sitt fokus på förskolans yngsta barn, 1 – 2,5 år, och deras kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form. Syftet med undersökningen är att belysa hur förskolans yngsta barn kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen. LÄS MER

 3. 3. Toddlaren och bilderboken : En studie om de yngsta barnens användande av bilderböcker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Paulina Hogmalm; [2019]
  Nyckelord :picture books; spontaneous reading; toddlers; preschool; observations; bilderböcker; spontanläsning; toddlare; förskola; observationer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. LÄS MER

 4. 4. Konfliktförebyggande arbete med toddlare : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om arbetet med att förebygga och hantera konflikter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Sanna Björkman; [2019]
  Nyckelord :Konflikt; konfliktförebyggande; konflikthantering; toddlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med att förebygga och hantera konflikter i en barngrupp bestående av toddlare. Studien är en kvalitativ studie där tre enskilda förskollärare har intervjuats för att få deras beskrivningar om hur de arbetar tillsammans med toddlarna. LÄS MER

 5. 5. Att understödja toddlarkulturellt samspel i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Wahlgren; [2018]
  Nyckelord :toddlare; toddlarkultur; lek; samspel; påverkansfaktorer; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att analysera och synliggöra faktorer som bidrar till att förskollärare kan understödja det toddlarkulturella samspelet. I en fallstudie har en barngrupp bestående av fyra barn, under tre års ålder, observerats. LÄS MER