Sökning: "toddlare"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet toddlare.

 1. 1. Toddlaren och bilderboken : En studie om de yngsta barnens användande av bilderböcker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Paulina Hogmalm; [2019]
  Nyckelord :picture books; spontaneous reading; toddlers; preschool; observations; bilderböcker; spontanläsning; toddlare; förskola; observationer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. LÄS MER

 2. 2. Konfliktförebyggande arbete med toddlare : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om arbetet med att förebygga och hantera konflikter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Sanna Björkman; [2019]
  Nyckelord :Konflikt; konfliktförebyggande; konflikthantering; toddlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med att förebygga och hantera konflikter i en barngrupp bestående av toddlare. Studien är en kvalitativ studie där tre enskilda förskollärare har intervjuats för att få deras beskrivningar om hur de arbetar tillsammans med toddlarna. LÄS MER

 3. 3. Att understödja toddlarkulturellt samspel i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Wahlgren; [2018]
  Nyckelord :toddlare; toddlarkultur; lek; samspel; påverkansfaktorer; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att analysera och synliggöra faktorer som bidrar till att förskollärare kan understödja det toddlarkulturella samspelet. I en fallstudie har en barngrupp bestående av fyra barn, under tre års ålder, observerats. LÄS MER

 4. 4. Hur toddlare använder det icke-verbala språket vid konfliktsituationer i Sverige och Schweiz : En jämförelse

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fabio Bisso; [2018]
  Nyckelord :Sweden; Switzerland; non-verbal communication; toddler; body language; conflict; conflict management strategies; mirror neurons; preschool; nursery school; Watzlawick; Argyle and Løkken; Sverige; Schweiz; toddlare; icke-verbal kommunikation; kroppsspråket; konflikt; konflikthan-teringsstrategier; spegelneuroner; förskolan; barnkrubba; Watzlawick; Argyle och Løkken;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to explore similarities and differences between preschools in Sweden and Switzerland by focussing on how infants use nonverbal expressions in conflict situations. The target group of 1-2 year old children does not yet have an adequate verbal language and therefore has to communicate nonverbally. LÄS MER

 5. 5. Toddlares delaktighet i den regionala livsvärlden : En undersökning om de yngsta barnens icke verbala kommunikation i en svensk förskola

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Sandelin Bonnet; Elin Strandlund; [2018]
  Nyckelord :Icke verbal kommunikation; toddlare; förskola; delaktighet; regional livsvärld; interaktion; inomhusmiljö; utomhusmiljö; levda kroppen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva, analysera och diskutera toddlares icke verbala kommunikation med varandra i förskolan, om det finns skillnader i kommunikationen inomhus och utomhus samt hur den icke verbala kommunikationen kan möjliggöra delaktighet i leksituationer. Studien har utförts med en kvalitativ metod i form av observationer av toddlare. LÄS MER