Sökning: "toddlers"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet toddlers.

 1. 1. Expressiv tal-och språkförmåga hos spädbarn : En påbörjad validering av föräldraformuläret LEESPQ och undersökning av skärmars eventuella påverkan på spädbarns expressiva språkförmåga

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sara Jansson; Linn Näslund; [2020]
  Nyckelord :logopedi; spädbarn; secdi; validering; skärmtid; skärmvanor; månader; start; leespq; leaq; hörselnedsättning; autism; tal; språk; utveckling; 0-18;

  Sammanfattning : Background:Today, there are only limitedSwedishscreening materials that can be usedtoassess early speech and language development in infancy. Studies have shown that children with diagnoses likehearing impairment, developmental language disorder and/or autism-spectrum disordershow anearly delay in their speechdevelopment. LÄS MER

 2. 2. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

  Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER

 3. 3. Storytime at Irish Libraries - How public libraries can boostearly literacy through reading promotion events

  Master-uppsats,

  Författare :Mariana O'Driscoll; [2019]
  Nyckelord :library and information science; reading promotion; early literacy; storytime; children’s library; sociocultural perspective; digital technologies; multimodal learning;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis is to explore how libraries’ storytime for babies and toddlers can be construedas a reading promotion event which boosts early literacy, by ways of a multiple-case study of storytime at four public libraries in western Ireland. The study will also explore how the different libraries design these events and include different elements of traditional reading and storytelling, multimodal reading and technology, participation, and accessibility and inclusion through a sociocultural lens. LÄS MER

 4. 4. Sensorbaserad skosula : Utveckling av prototyp för uppföljning efter behandling av idiopatisk tågång

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Hampus Liljedahl; Arvid Persson; [2019]
  Nyckelord :Piezoelement; microcontroller; bluetooth low energy; idiopathic toe walking.; Piezoelement; mikrokontroller; bluetooth low energy; idiopatisk tågång.;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar konstruktionen av en sensorbaserad skosula. Skosulan designades med en mängd trycksensorer som sedan visualiseras på en mobilapplikation. Mobilapplikationen anslöts till sulan via Bluetooth. Det är vanligt att majoriteten av små barn går på tå. LÄS MER

 5. 5. "Åh, titta! Titta hur det ser ut!" : Små barns interaktion med digital teknik i naturvetenskapligt utforskande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Cim Ericsson; Sofia Triumf; [2019]
  Nyckelord :Digital teknik; förskola; interaktion; mikroskop-ägg; SCOT; utforskande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra hur små barn interagerar med ett mikroskop-ägg i utforskandet av naturvetenskapliga fenomen. I förskolans uppdrag ingår att arbeta med natur-vetenskap och teknik i barnens vardag. LÄS MER