Sökning: "tokenism"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet tokenism.

 1. 1. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 2. 2. Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och dess påverkan på företags finansiella prestation : En studie på svenska marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :David Andersson; Robin Sjögren; [2022]
  Nyckelord :ROA; Tobin’s Q; gender quota; gender diversification; critical mass; women on the board; financial performance; corporate governance; ROA; Tobin’s Q; kvoteringslag; könsdiversifiering; kritisk massa; kvinnor i styrelsen; finansiell prestation; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Background: Gender equality has during recent years become a widelyresearched topic with mixed results. Recent studies show clear figures thatwomen are underrepresented on board of directors. The varying resultsindicate that it is a complex issue and that more evidence and knowledgemust be added. LÄS MER

 3. 3. Mediauppmärksamhetens påverkan på investerares prissättning av kvinnliga VD:s tillkännagivanden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Nylander; William Soldal; [2022]
  Nyckelord :Mediauppmärksamhet; kvinnliga VD:s; tillkännagivanden; marknadsreaktion; investerare.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning undersöker hur marknaden reagerar på tillkännagivanden av kvinnliga VD:s med motstridiga resultat. Ny forskning undersöker hur detta samband kan förklaras utifrån mediauppmärksamhet. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av styrelsens sammansättning för bolags hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om kvinnliga och oberoende styrelseledamöters hållbarhetspreferenser och dess inverkan på hållbarhetsrapporteringens kvalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Larsson; Julia Strågegård; [2022]
  Nyckelord :Board of Directors; sustainability reporting; quality; gender equality; tokenism; critical mass; GRI standards; women; Bolagsstyrelse; hållbarhetsrapportering; kvalitet; jämställdhet; tokenism; kritisk massa; GRI-standarder; kvinnor;

  Sammanfattning : Räkenskapsåret 2017 blev hållbarhetsrapporteringen för större bolag lagstadgad i Sverige men som fenomen saknas standardiserade definitioner och gemensamma globalaramverk. Idag existerar det endast riktlinjer och rekommendationer förhållbarhetsrapporteringen som till exempel skapats av Global Reporting Initiative (GRI). LÄS MER

 5. 5. Gender-based differences among financial analysts - A case study on equity research analysts in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Marcela Pinto; Jesper Jordan; [2022]
  Nyckelord :Sell-side Analyst; Gendered Organizations; Accounting Professions; Working Environment; Minority Theory;

  Sammanfattning : The world of finance has traditionally been a sector showcasing an unequal gender distribution, where men have been the dominating party. Within this financial realm, Equity Research Analysts in Sweden exhibit an exceptionally uneven gender distribution. LÄS MER