Sökning: "tokugawa"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tokugawa.

 1. 1. Reception av europeisk straffrätt i Japan - En rättshistorisk och komparativ studie av den japanska och europeiska straffrättsutvecklingen från 1700-talet till tidigt 1900-tal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emi Johansson; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; komparativ rätt; straffrätt; Japan; reception; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Japans rättssystem före 1880 baserades på ett rättssystem av kinesiskt ursprung. Efter att Tokugawa-shogunatet föll 1867, genomförde den japanska regeringen en modernisering av rättssystemet genom reception av europeisk rätt. Inom straffrätten utfärdades 1880 och 1907 års Penal Code efter europeisk modell. LÄS MER

 2. 2. Japan och det japanska : En postkolonial- och genusanalys av svenska reseskildringar i det japanska samhället under 1600- och 1700-talet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Filip Papo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyse the Japanese women during the Tokugawa shogunate through Swedish travel narratives and their perspective of the Japanese culture. This will be executed through a qualitative textual analysis with focus on three different categories: Occupation, Appearance and Marriage & family. LÄS MER

 3. 3. De moderna samurjarnas historia : En analys av historiebruket och historiedidaktikens påverkan inom japansk populärkultur med inriktning mot rörlig media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kim Råberg; [2017]
  Nyckelord :Historiebruk; Historiedidaktik; Anime; rörlig media; Samurajer;

  Sammanfattning : In the end of 1860 Japan faced a bloody civil war. The 200 year old Tokugawa Shogunate lost its power to the emperor and the Meiji period started. Before that the land was draw in to a civil war. Ronin samurais from all of Japan was gathering in the capital. LÄS MER