Sökning: "tolk rättssäkerhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tolk rättssäkerhet.

 1. 1. ”Rättssäkerheten är i gungning” – En rättssociologisk studie om i vilken utsträckning normen God tolksed påverkar rättssäkerheten i domstolsförhandlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Armend Dushica; [2012]
  Nyckelord :legal norm; rule of law; interpreter; Good interpretation practice; sanction; tolk; God tolksed; rättssäkerhet; rättslig norm; sanktion. ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Recently, the media in Sweden has reported a growing problem with incorrectly accomplished interpretations in court hearings as a threat to the rule of law: the lack of competence and therefore the quality of the interpretation are pointed out as the main factors to the problem. The general purpose of this paper is to examine how the norm, Good interpretation practice, can influence the rule of law in court proceedings. LÄS MER

 2. 2. Tolkar : Ett hot mot rättssäkerheten?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Malin Darén; Madeleine Dorj; [2005]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Arbetar man inom polisen eller andra delar av rättssäkerhetskedjan kommer man dagligen i kontakt med tolkar. Deras arbetsuppgift är att göra kommunikationen möjlig mellan till exempel en målsägande och en polisman. LÄS MER