Sökning: "tolka"

Visar resultat 16 - 20 av 2853 uppsatser innehållade ordet tolka.

 1. 16. Centerpartiets motion 3.28 under partistämman 2019 : En argumentationsanalys över debatten rörande Centerpartiets motion 3.28 om manlig omskärelse och argumenten från Centerpartiet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Jäderqvist; [2020]
  Nyckelord :centerpartiet; religionsfrihet; omskärelse; argumentationsanalys; antisemitism;

  Sammanfattning : In September 2019, the Center Party held its party meeting and during that meeting the party went against the party leadership regarding motion 3.28 concerning male circumcision. From now on, the Center Party´s new direction regarding the issue of male circumcision would be that it would be banned unless the procedure was done for medical reasons. LÄS MER

 2. 17. Kvinnliga blickar och musikvideor : En semiotisk studie av fyra musikvideor utifrån begreppet the female gaze

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Susanna Engström; [2020]
  Nyckelord :blickar; representation; musikvideor; female gaze; male gaze; semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka innebörden av begreppet the female gaze i musikvideor. Fyra musikvideor valdes utifrån en lista som bloggen Audiofemme (2019) menar representerar en kvinnlig blick. LÄS MER

 3. 18. Sukupuolisensitiivistä kasvatusta kehittämässä : Sukupuolisensitiivinen tulkinta Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen Ikioma perheeni -teoksen henkilöhahmoista

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Honkala Mikko; [2020]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; barnlitteratur; könsroller; karaktärer; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur normkritisk pedagogik uppstår i barnlitteratur. Jag har utgått från Tittamari Marttinens and Aiju Salminens bilderbok Ikioma perheeni som publicerades i 2014 i Finland. Ikioma perheeni är en av de första finska barnböcker med könsneutral huvudkaraktär och fokus i regnbågsfamiljer. LÄS MER

 4. 19. “Det ligger på läraren, att berätta för mig vad jag ska kunna” : En kvalitativ studie om elever på gymnasiet och deras syn av kunskapskraven i ämnet Idrott och Hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Käck; Kalle Sidén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur elever såg på kunskapskraven i Idrott & Hälsa för gymnasiet och vilket innehåll i kunskapskraven som elever upplevde som svåra att förstå. Denna studie hade också till syfte att få fram hur eleverna skulle vilja förändra kunskapskraven och förmedlandet av kunskapskraven så att de blev lättare att förstå. LÄS MER

 5. 20. Historielärares undervisningspraktik för interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adrian Rex; Adrian Olsson; [2020]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historieundervisning; ; interkulturell kompetens; narrativ kompetens; ; undervisningsmetodik.;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att ta fram ett forskningsunderlag för hur vi som framtida historielärare kan arbeta i vår undervisning för att utveckla elevers interkulturella kompetens. Frågeställningen till vår kunskapsöversikt är vad tidigare forskning säger om historielärares metodiska arbete för att utveckla elevers interkulturella kompetens. LÄS MER