Sökning: "tolka"

Visar resultat 21 - 25 av 2994 uppsatser innehållade ordet tolka.

 1. 21. Spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration : En enkätstudie om elitsatsande idrottares mentala förmågor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Andersson; [2020]
  Nyckelord :Mentala förmågor; spänningsreglering; självförtroende; målsättning och koncentration;

  Sammanfattning : Syfte. Psykisk ohälsa verkar vara ett alltmer vanligare fenomen bland elitidrottare. 30 procent av Sveriges elitidrottare har någon gång under sina karriärer upplevt psykisk ohälsa menar Åkesdotter och Kenttä (2015). Därför har jag avsett med denna undersökning att analysera elitsatsande idrottares mentala förmågor. LÄS MER

 2. 22. ParCam : Applikation till Android för tolkning av parkeringsskyltar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tomas Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Message queue; log files; RabbitMQ; MongoDB; Python; Meddelandekö; loggfiler; RabbitMQ; MongoDB; Python;

  Sammanfattning : It is not always that easy to accurately interpret a parking signs The driver is expected to keep track of what every road sign, direction, prohibition, and amendment means, both by themselves and in combination with each others In addition, the driver must also keep track of the time, date, if there is a holiday, week number, etcs This can make the driver unsure of the rules, or interpret the rules incorrectly, which can lead to hefty fnes or even a towed vehicles By developing a mobile application that can analyze a photograph of a parking sign and quickly give the driver the verdict, the interpretation process can be made easys The purpose of this study has been to examine available technology within image and text analysis and then develop a prototype of an Android application that can interpret a photograph of a parking sign and quickly give the correct verdict, with the help of said technologys The constructed prototype will be evaluated partly by user tests to evaluate the application’s usability, and partly by functionality tests to evaluate the accuracy of the analysis processs Based on the results from the tests, a conclusion was drawn that the application gave a very informative and clear verdict, which was correct most of the time, but ran into problems with certain signs and under more demanding environmental circumstancess The tests also showed that the interface was perceived as easy to understand and use, though less interaction needed from the user was desireds There is a great potential for future development of ParCam, where the focus will be on increasing the automation of the processs .. LÄS MER

 3. 23. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 4. 24. Undervisning i förskolan : En studie om uppfattningar av undervisning uttryckta av förskolans lärare.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Janina Carlén; [2020]
  Nyckelord :förskola; undervisning; utbildning; reviderad läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur lärare i förskolan uppfattar undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Studien syftar även till att undersöka hur lärare ser på sin egen roll i undervisningen samt om lärarna uppfattar att begreppet undervisning kan bidra till förskolans utveckling. LÄS MER

 5. 25. Religionskunskapsundervisning i ett mångkulturella klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hussein Issa; [2020]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångkulturell skola; utmaningar; ökad måluppfyllelse; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det mångkulturella samhället som speglar skolan upplever läraren religionsundervisningen på olika sätt, beroende på om de möter hinder och vilka hinder. Syftet med detta arbete är att utifrån tre frågeställningar undersöka hur SO-läraren i lågstadiet upplever religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. LÄS MER