Sökning: "tolkning konst"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden tolkning konst.

 1. 1. Agamben's Aesthetic Framework and the Published Poetry of the Artist-Poet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Sebastian Rozenberg; [2020]
  Nyckelord :aesthetics; Agamben; art; artist-poet; Bernadette Corporation; Broodthaers; Hanne Lippard; Karl Larsson; Karl Holmqvist; poiesis; poetry; potentiality;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to formulate a practical aesthetic framework from Giorgio Agamben’s writings, and to use his concepts as an interpretative tool in relation to certain aspects of poetry in contemporary art. The specific category of printed poetry by artists is studied from a meta perspective, looking primarily at the gesture performed by writing poetry as an artist. LÄS MER

 2. 2. Jag tittar också på porr : En kvalitativ undersökning kring betraktarens syn på framställning av genus inom pornografi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Berlin; Albin Ohlin; [2020]
  Nyckelord :Fokusgrupp; Pornografi; Underlägsen; Genus Betraktarperspektiv;

  Sammanfattning : Undersökningen gäller hur män och kvinnor framställs inom pornografin. Fokus i undersökningen är på betraktaren och dennes tolkning av de respektive könens framställning inom pornografin, där intervjupersonerna blivit utvalda utifrån att de kollar pornografi på regelbunden basis. LÄS MER

 3. 3. Att se igenom ögat, inte med. : Herrnhutisk bildkonst och visuella ideal i Västsverige 1740-1810.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bendz; [2020]
  Nyckelord :Moravian; Religious; Art; Visual Culture; Portrait; Early Modern; Systems Theory; Passage; Grace; Integration; Herrnhutism; Religiös; Konst; Visuell kultur; Porträtt; Tidigmodern; Systemteori; Passage; Nådens Ordning; Integration;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar konst och visuella kulturer inom den evangeliska brödraförsamlingen, eller herrnhutismen, i Västsverige ca 1740-1810. Porträtt, kyrkomålningar samt dekorationstryck har studerats. LÄS MER

 4. 4. VIDMAKTHÅLLANDE OCH UPPLÖSNING : Utställningsprojekt Konstfack 2013-2020

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Elise Léonin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ~ Det “statiska” kontra det faktum att all materia ständigt står i förändring ~ Minnet: det interna minnet, det kollektiva minnet, det analoga och digitala externa minnet ~ “Sanningsvärdet” i det “dokumentära” ~ Människans enfaldiga önskan och vilja att bevara ~ Tekniker, teknologier och vetenskaper: tidsbundna och aldrig slutgiltiga ~ Tolkning och beskrivningsmodeller ~ Mönster och system; kaos och slump ~ Den interna kontra den externa världen ~ Illusioner och perception: hjärnans genvägar att hantera sensorisk data ~ Förgängligheten ~ ~ BILD ~ AVBILD ~ DOKUMENTATION ~ INFORMATION ~ DATA ~ MINNE ~ LAGRING ~ MATERIAL ~ TID ~ PERCEPTION ~ TOLKNING ~ MEDVETANDE ~ HJÄRNAN ~ AI ~ MÖNSTER ~ KAOS ~ CELLULAR AUTOMATON ~ BETYDELSE/NONSENS ~ MATERIA ~ TILLSTÅND ~ UPPLÖSNING ~ FÖRÄNDRING ~ MODELLER ~ KONSTRUKTION ~ TEKNIK ~ TEKNOLOGIER ~ GENERERING ~ SLUMP ~ STRUKTURER ~ SYNKRONICITET ~ .. LÄS MER

 5. 5. Oxe och åsna som symboler i kristna födelseikoner : En ideologianalys av hermeneutik och teologi i ortodox ikonografi

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Joby; [2020]
  Nyckelord :Ortodox ikonografi; Jesu födelse; oxe; åsna; Jes 1:3; 5 Mos 22:10; 2 Mos 25:22; Pseudo-Matteus;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning av en symbolisk tolkning av oxen och åsnan i kristna födelseikoner (och andra framställningar). Denna symboliska tradition har ett ytterst begränsat vetenskapligt belägg i samtiden och utgår särskilt från kyrkofädernas tolkningar. LÄS MER