Sökning: "tolkning tecken språk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tolkning tecken språk.

 1. 1. ”Svarte Petter eller Syndabock” en vinjettstudie om några pedagogers förhållningssätt till barn som uppvisar ett oflexibelt - explosivt beteende

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madelene Bringnäs; [2015-10-15]
  Nyckelord :Oflexibelt – explosivt beteende; förhållningssätt; lärandemiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka pedagogers förhållningssätt till barn som uppvisar ett oflexibelt - explosivt beteende, samt att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med att skapa en optimal lärandemiljö för barn som upplevs som oflexibla och explosiva.Teori: Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där man menar att barnet lär och utvecklas i interaktion med andra. LÄS MER

 2. 2. Välkommen till verklighetens Dallas - en förändringssaga

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Svensson; Gabriella Ulfwi; Elisabet Norell; [2007]
  Nyckelord :Organisationsförändring; tolkning; ledarskap; kommunikation; sensemaking; delaktighet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av tekniska genombrott och globalisering. Den digitala revolutionen har skapat nya kommunikationsmedier och förutsättningar för nya affärsmodeller. Nya marknader kan nås lättare, trender rör sig fortare och tillgången till arbetskraft och råvaror har blivit avsevärt större. LÄS MER

 3. 3. Hästens tolkning av människans icke-verbala språk i dominanssituationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Martina Johansson; [2004]
  Nyckelord :människa-hästinteraktion; dominans; icke-verbalt språk; djurkognition;

  Sammanfattning : Hästar är flockdjur som (enligt de flesta) har en tydlig dominansstruktur, i alla fall när resurserna är begränsade. För att människan ska kunna lita på hästen och få hästen att lita på en och lyda ens kommandon, måste även människan passa in i hästens flock. LÄS MER