Sökning: "tolkningsrepertoarer"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet tolkningsrepertoarer.

 1. 1. Hjälp! Det pirrar i hela kroppen! : En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på och arbete med nervositet och scenskräck i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Zampieri; [2020]
  Nyckelord :music performance anxiety; nervous; stage fright; performance anxiety; discourse psychology; focus groups; music performance anxiety; nervositet; scenskräck; prestationsångest; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare inom musikskola, gymnasiet och högskola ser på och arbetar med nervositet och scenskräck i undervisning. Studiens teoretiska grund utgörs av diskurspsykologi. LÄS MER

 2. 2. Visst är tanken fin... : En diskurspsykologisk studie om hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs online

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Maria Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Förskolan; Social interaktion; Netnografi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i förskolans politiska uppdrag som bygger på intentioner om en inkluderande förskola för alla barn. Där tidigare forskning och skolinspektionens granskning av förskolan visar på att detta uppdrag inte alltid realiseras i relation till barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. "Barn språkutvecklas hela tiden" : - En kvalitativ studie om vilka tolkningsrepertoarer som synliggörs i samtal kring barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson; Julia Huttunen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Diskurspsykologi; Förskola; Förskollärare; Socialkonstruktionism; Språk; Språkutveckling och Tolkningsrepertoarer;

  Sammanfattning : Språk har en central roll för människan för att kunna bli en kompetent medborgare som kan utnyttja sina rättigheter och göra sin röst hörd. Tiden i förskolan är den viktigaste tiden i ett barns liv, då det är där grunden till lärandet sker. LÄS MER

 4. 4. Helt vanlig tjej eller manipulativ och häxlik? : En kritisk diskurspsykologisk analys av hur kvinnliga mördare representeras i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viviane Lundahl; [2020]
  Nyckelord :kvinnliga mördare; media; kritisk diskurspsykologi; representation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur gärningspersonerna i fallen Arbogakvinnan och Styckmordet i Askersund representerats i svensk kvällspress. Syftet med uppsatsen är att med en kritiskt diskurspsykologisk ansats studera hur de kvinnliga mördarna representerades i brottsrapporteringen av fallen under de första sex månaderna efter att brotten begåtts. LÄS MER

 5. 5. Med mitt hjärta i din hand : En studie av vuxna pacemakerpatienters identitetsskapandeoch sjukvårdens ansvar i denna process

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Kristine Qvarsell; [2020]
  Nyckelord :quality of life; pacemaker; heart disease; chronic disease and identity.; pacemaker; hjärtsjukdom; tidsjag; identitet; livskvalité;

  Sammanfattning : Centralt i denna studie är hur vuxna pacemakerbärare 20–49 år, konstruerar sin identitet irelation till sin pacemaker och framtid utifrån den socialkonstruktionistiska ansatsen. Fokusär hur språket skapar och konstruerar våra identiteter. LÄS MER