Sökning: "tolktjänst"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tolktjänst.

  1. 1. KONSEKVENSER AV TJÄNSTEINNOVATION En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Hanna Carlsson; Stina Markgren; [2019-08-07]
    Nyckelord :Tjänsteinnovation; disruptiv innovation; värdeerbjudande; automatisering; upphandling; tolktjänst; hjälpmedel;

    Sammanfattning : Persons with hearing impairment are in many situations limited, as today's interpretationservices are insufficient. This requires digital solutions that offer effective interpretationservices. The study is based on a case to find out the consequences of a service beingautomated and receiving a new value offer, in this case an AI-interpreter. LÄS MER