Sökning: "tollare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet tollare.

 1. 1. Antinukleära antikroppar och immunoglobulin A hos tollare och schäfer : Antinuclear antibodies and immunoglobulin A in NSDTRs and German shepherd dogs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Hahne; [2017]
  Nyckelord :antinukleära antikroppar; Immunoglobulin A; nova scotia duck tolling retriever; tollare; schäfer;

  Sammanfattning : Novia scotia duck tolling retriever (tollare) och tysk schäferhund (schäfer) är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. Schäfer är en av de mest förekommande raserna att drabbas av systemisk lupus erythematosus (SLE) medan tollare har en påtagligt högre incidens jämfört med de flesta andra raser att drabbas av den SLE-liknande sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD). LÄS MER

 2. 2. Investigating Inundation Impacts Caused by Extreme Sea Level Rise at Nacka Municipality

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Hilfi Amri; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Numerous efforts have been employed to explore plausible future sea level rise range as well as improving the ice sheet dynamic that was considered as the biggest challenge in sea level projections. These results in the availability of numerous corresponding Global Mean Sea Level (GMSL), a property that exhibits the problem of deep uncertainty. LÄS MER

 3. 3. Diagnostiska kriterier och C-reaktivt protein hos Nova Scotia Duck Tolling Retrievers med immunmedierad sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Kånåhols; [2015]
  Nyckelord :Nova scotia duck tolling retriever; C-reaktivt protein; CRP; immunmedierad reumatisk sjukdom; IMRD; steroid-responsiv meningit arterit; SRMA; tollare; tollarsjuka;

  Sammanfattning : Nova Scotia Duck Tolling Retriever, eller tollare som de kallas i dagligt tal, är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. I Sverige är framförallt den SLE (systemisk lupus erythematosus)-relaterade sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD) samt steroid responsiv meningit-arterit (SRMA) uppmärksammade. LÄS MER

 4. 4. Tollarsjuka : resultat av ett naturligt urval?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Hällström; [2015]
  Nyckelord :autoimmunitet; Tollarsjuka; IMRD; SRMA; DLA klass II; autoimmunity; DLA class II;

  Sammanfattning : Hundrasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Tollare), en apporterande ras med ursprung i Kanada, var i början på 1900-talet nära att utrotas på grund av två epidemier av valpsjuka som härjade i landet. I dag har rasen rapporterats vara predisponerad för vissa immunmedierade sjukdomar däribland s.k. tollarsjuka. LÄS MER

 5. 5. Tollare med SLE-liknande sjukdom: ANA-mönster i relation till MHC klass II-uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Hedlund; [2013]
  Nyckelord :ANA-mönster; SLE-liknande sjukdom; IMRD; DLA; MCH klass II; ANA fluorescence pattern; SLE-related disease; MHC class II;

  Sammanfattning : Hundrasen Nova Scotia duck tolling retriever (tollare) är överrepresenterad för autoimmun sjukdom med SLE-liknande inslag, immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD). Hos såväl människa som hund har kopplingar påvisats mellan autoimmuna sjukdomar och olika gener som kodar för MHC klass II. LÄS MER