Sökning: "tolvstegsmodellen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet tolvstegsmodellen.

 1. 1. ”The big four” i behandling för spelberoende.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbeteMittuniversitetet

  Författare :Mikael Boregren; [2011]
  Nyckelord :The big four; spelberoende; behandling; KBT; tolvstegsmodellen; tolvsteg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vägen in och ur spelberoende- en kvalitativ studie med behandlingspersonal.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Växjö universitet/Institutionen för pedagogikInstitutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Malin Blomqvist; Julie Gedeon; [2009]
  Nyckelord :Spelberoende;

  Sammanfattning : Syftet med den kvalitativa studien är att beskriva och analysera varför unga män fortsätter spela trots negativa konsekvenser. Samt belysa vad det finns för behandling till att ta sig ur sitt spelberoende. LÄS MER

 3. 3. Tolvstegsmodellen : en studie om en tolvstegsbaserad behandlingsinstitution för kvinnor med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Betul Gergi; [2006]
  Nyckelord :Socialt arbete; Kvinnor med missbruksproblematik; Behandlingsinstitution för kvinnor; Tolvstegsmodell;

  Sammanfattning : Föreliggande studie redogör för en undersökning av en behandlingsinstitution för kvinnor med missbruksproblematik. Behandlingsinstitutionen tillämpar tolvstegsmodellen som en behandlingsmetod. Syftet med studien är att undersöka klienters åsikter och synpunkter kring tolvstegsmodellen. LÄS MER

 4. 4. Tolvstegsrörelsens gudsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Marian Karlsson; [2004]
  Nyckelord :tolvstegsrörelsen; anonyma alkoholister; A. A.; gudsbild; gudsuppfattning; missbruk; alkoholmissbruk; C. G. Jung; jungiansk psykologi; de tolv stegen; de tolv traditionerna;

  Sammanfattning : Tolvstegsmodellen som är grunden till Anonyma Alkoholisters, AA:s rörelse med fler, har allt sedan trettiotalet varit ett avgörande stöd för tusentals människor som velat ta strid med sitt missbruk. Ett centralt värde i denna rörelse är värnandet av sitt oberoende och av sin anonymitet. LÄS MER